Lytt til tekst
SØK MENY

Gokstad skole får trafikksikkerhetsprisen

Trafikksikkerhetsprisen 2018: Gokstad skole ved Anette Hvidtsten og elevene foran hjertesone rundt skolen. Foto: Sigurd Øie v/Sandefjords blad
Trafikksikkerhetsprisen for 2018 ble av hovedutvalget for samferdsel og areal (HSA) tildelt Gokstad skole i Sandefjord for sitt arbeid med å tilrettelegge for en hjertesone rundt skolen.

Hovedutvalget for samferdsel og areal, som har rollen som fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), tildeler hvert år en trafikksikkerhetspris. Prisens hensikt er å motivere og inspirere til innsats for trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold.

Gokstad skole ble enstemmig valgt som vinner av prisen for 2018 for arbeidet med hjertesone rundt skolen som gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle.

Hans Hilding Hønsvall (KrF) er leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune og synes arbeidet som blir gjort med trafikksikkerhet rundt om på Vestfoldskolene er viktig.

–  Helt siden 1993 har Vestfold fylkeskommune delt ut trafikksikkerhetsprisen. Hvert år bidrar flere i fylket til tryggere veier og det ligger mye arbeid bak. Det er da viktig å hedre trafikksikkerhetsarbeidet som blir gjort, for å vise at hvert tiltak gjør en forskjell, og i år får Gokstad skole en vel fortjent trafikksikkerhetsprisen for sitt arbeid med hjertesone, sier Hønsvall. 

Gokstad skole et godt forbilde

På Gokstad skole er det foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og rektor som i fellesskap har tatt initiativ til å opprette en ansvarsgruppe for hjertesone. Denne gruppen har jobbet for å identifisere hvor det er knyttet størst risiko på skoleveien og funnet små og store tiltak for å redusere denne risikoen.

– Gokstad skole fortjener ros for sitt arbeid med hjertesone. De har klart å etablere et svært godt samarbeid mellom foreldre og elever, skole og kommunen. Skolen har til og med laget en egen hjertesonesang, som andre skoler kan få benytte seg av. I tillegg til hva de har fått til hos seg selv, deler de også gjerne av sine erfaringer og er til inspirasjon for andre skoler i Vestfold, sier Hønsvall.

Her er begrunnelsen til hvorfor Gokstad skole fikk årets pris.

Trafikksikkerhetsprisen har blitt tildelt

2018

Gokstad Skole i Sandefjord.

2017

Svarstad Idrettslag

Svarstad Idrettslag har gjennom hele 2017 hatt fokus på barn og unges sikkerhet på vei til og fra trening. Utøverne har selv vært med å utarbeide en lokal trafikksikkerhetskampanje. Deres hovedfokus er på fire viktige forhold den enkelte kan gjøre noe med selv;

- Husk hjelm

- Husk refleks

- Husk bilbelte

- Husk bilfarten 

2016

3. Nøtterøy speidergruppe,

for sitt arbeide med å utvikle en reisepolicy i forbindelse med Nøtterøy kommunes trafikksikkerhetskampanje «Verdifull transport».

2015

Bokemoa skole, Stokke

For sitt målbevisste arbeid skole og kommune har hatt i forhold til kriteriene for å bli «Trafikksikker skole». Skolen har innført egne rutinger i tillegg til kriteriene for «Trafikksikker skole». Samlet sett gir Bokemoa skole et godt inntrykk når det gjelder arbeide med trafikksikkerhet.

2014

Norsk Folkehjelp

Representert ved Ronny Frantzen, for sitt engasjement i forhold til aksjonen «Lys til ettertanke».

2013

Egil Amundsen og Gunnar Martin Hegg

For sitt arbeid gjennom mange år for en gang- og sykkelveg langs riksveg 32 i Hof kommune. 

2012

Ingen.

2011

Torstrand skoles FAU

I mange år har Torstrand skoles FAU utmerket seg og gjort en kjempeinnsats for at elevene skal få en så sikker og trygg skolevei som mulig. Og det har vært mange trafikksikkerhetsutfordringer – men på tross av det er elevene på Torstrand skole de beste elevene til å sykle og gå i hele Larvik!

2010

Andrè Beck Røed

(for hans (forelder) flotte innsats og viktige rolle som bussvakt i forbindelse med at alle barna på Åsgården skole måtte busses til nye lokaler på Klokkeråsen da skolen deres brant ned)

2009

NAF avd. Tønsberg og omegn

(for aktivitet og bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet langt ut over det man kan forvente av en bilorganisasjon)

2008

Virik skole

(For elevprosjektet ”Bruk hodet, bruk beina”)

2007

Helge Strand Bjerke

(Rektor på Brattås skole. For hans vesentlige bidrag til å øke trafikksikkerheten ved Brattås skole og for hans uttrettelige innsats som pådriver for trafikksikkerhet i lokalmiljøet.)

2006

Ingen.

2005

Karl Anders Bråten

(For hans utrettelige innsats i arrangementet ”Lys til ettertanke” år etter år samt engasjement og iherdighet i trafikksikkerhet generelt.)

2004

Grethe Horntvedt og Vivian Sternefalk

(For frivillig arbeid med å følge skolebarn til Herstad skole)

2003

Catho Pettersbakken

(For arbeidet med ”Ikke tøft å være død”)

2002

Mette Magnussen, Trygg Trafikk

2001

Bjørn Krøger

(For arbeidet med bevisstgjøring rundt bilbelte og airbag)

2000

Berg skole

1999

Ingen.

1998

Biskop Sigurd Osberg

1997

Terje Olsen, politiet

1996

Kampen for livet

(Sykepleiernes kampanje for videregående skole i regi av Trygg Trafikk)

1995

BSMA

(Befalsskolen for Marinen)

1994

Gaute Amundsen, politiet

1993

Runar Larsen (For arbeidet med "ikke tøft å være død")