Lytt til tekst
SØK MENY

Teknologistappet skoledag for elever på yrkesfag

Bilbransjen var en av mange bransjer som viste fram ny teknologi og digitaliseringen på sitt fagområde. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Teknologi og framtidens arbeidsliv var fellesnevneren når 2800 yrkesfagelever, lærere og andre medspillere møttes på teknologikonferanse for yrkesfagene. Om lag 50 bedrifter fra regionalt næringsliv deltok for å vise siste nytt på sine fagfelt.

Det er første gang Vestfold fylkeskommune i samarbeid med de videregående skolene inviterer til en teknologikonferanse for yrkesfagene. Det skjedde på Boligmappa Arena i Larvik i dag.

Her kunne elever se og prøve den nyeste teknologien, demonstrert av sentrale bedrifter innen en rekke fagområder. En kombinasjon av stands og foredrag viste ungdommene framtidens muligheter innen yrkesfagene, der digitaliseringen skjer raskt.

- Formålet med konferansen er å gi innblikk i den teknologiutviklingen og digitaliseringen som foregår i regionalt næringsliv innen elevenes eget og andre fagfelt. Vi vil skape en møteplass der alle innen yrkesfagene i fylket kan komme sammen og reflektere over muligheter og utfordringer ved digitaliseringen, sier Frode G. Hestnes, leder av hovedutvalget for utdanning i Vestfold.

Teknologikonferansen er en del av fylkeskommunens satsning på digital kompetanse, vedtatt i strategiplanen for videregående opplæring. Ett av tiltakene å arrangere en konferanse om teknologi som samler yrkesfagelever i Vestfold på alle trinn, lærere og avdelingsledere i videregående opplæring, 1. års lærlinger, instruktører og rådgivere i ungdomsskolen.

Fylkeskommunen gir honnør til bedriftene

Regionalt næringsliv deltok på konferansen med stands som viste noe av hvordan de benytter teknologi i dag, og eventuelt planer eller muligheter for framtiden.

Så langt det er mulig, fikk elever og lærlinger anledning til å teste utstyr eller få det demonstrert.

- Vi skal gi elevene våre kompetansen de trenger for å møte framtidens arbeidsliv. Utdanningen må være framtidsrettet, oppdatert og relevant. Vi er helt avhengige av et nært samarbeid med næringslivet for å lykkes. Bedrifter bidrar til å øke den digitale kompetansen til både elever og lærere på flere fagfelt, sier Kristina Rabe, fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskommune.

Rabe gir honnør til bedriftene og andre samarbeidspartnere som stiller opp for elevene i fylket.

- Yrkesfagene står foran mange og unike muligheter, og vi som skoleeier og alle de videregående skolene er helt avhengig av et nært samarbeid med bransjene for å gi elevene den beste yrkesfagopplæringen. Jeg er veldig takknemlig for alle som har stilt opp her i dag for å vise fram nye teknologiske muligheter, sier Rabe.

Disse bedriftene og virksomhetene stilte opp med stand og viste fram ny teknologi og digitalisering: 

Nortura SA, Borre Brygg, Matbørsen, Lett Tak AS, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Rørentreprenørene, A Falkenberg EFTF. AS, Tide Buss AS, Jotun, Jotron AS, AbleCon, 7Sense, Norautron, XTG.AS – Xpert technology group, Orage AS, Brettboka, FÜRST, 3 dimensjonal learning, Noklus, Lars Leines Hospital IT, Sykehuset i Vestfold, Klinisk Simuleringssenter, FESTO A/S, Lindum AS, Møller Bil Skadesenter Vestfold, Maritimt Kompetansesenter Sørøst-Norge, BASF AS, RobotNorge AS, Hubro Education, Universitetet i Sørøst-Norge, Larvik kommune.

 

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}
Emneord: Utdanning Næring