Lytt til tekst
SØK MENY

Nye Horten blir enda grønnere

Nye Horten videregående skole får en enda sterkere miljøprofil etter at fylkestinget i dag vedtok å flytte 36 parkeringsplasser for å skape et grøntområde ved skolen.

Det er de planlagte parkeringsplassene på skoletomten mot parken i Lystlunden som fjernes. Plassene flyttes til en ny parkeringskjeller i nærheten.

- Flytting av parkeringsplassene fra Lystlunden til parkeringskjelleren i Bekkegata 2 er i tråd med den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Dessuten passer dette svært godt med miljøprofilen til skoleprosjektet. Med den miljøprofilen den nye skolen har fått, passer det dårlig med en parkeringsplass utendørs i Lystlunden, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold.

I Bakkegata 2 ligger dagens videregående skole, og det er parkeringskjelleren her som reserveres til den nye skolen når det gamle skolebygget etter hvert gjøres om til boliger.

Sikker sykkelparkering

Harald Moskvil (MDG) fremmet forslag om at rådmannen legger frem en plan for sikker sykkelparkering ved Horten videregående skole, og at denne legges frem for fylkesutvalget.

- Det å flytte parkeringsplasser bort fra bygget er folkehelse i praksis, og det er bra! Men når vi bygger en ny skole med så høy standard, så trenger vi en sikker sykkelparkering slik at de syklende finner igjen syklene hver dag, sa Moskvil.

Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer.

Veien videre

Fylkeskommunen går nå i dialog med Horten kommune om nødvendige endringer i reguleringsplanen for å endre området fra parkeringsplass til grøntområde. Det ligger et forslag på bordet der arealet skal benyttes til aktivitetsløype, plass for kunst og grøntområder.

Som vanlig for kommunale prosesser, må det formelt søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dispensasjonen skal behandles politisk i Horten kommune.

Ønsker du å lese mer om saken, finner du mer informasjon i sakspapirene til fylkestingets møte 15. mars (sak 10/18)