Lytt til tekst
SØK MENY

Styrking av samferdsel i Vestfold

Torsdag formiddag la de de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti frem rammene for Nasjonal transportplan (NTP). Rammen på 929 milliarder kroner er historisk høy.

Den fullstendige planen blir lagt fram senere på våren, men allerede nå er det kommet fram positive nyheter for Vestfold.

– Vi har i mange år kjempet for økte midler til samferdsel i Vestfold. Det er gledelig å høre at vi har lyktes og at jernbane og vei i Vestfold nå blir prioritert, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

– Kraftig løft for jernbanen

Av totalrammen skal 52 milliarder gå til det ytre Intercity-triangelet på Østlandet. Det vil si bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet Lillehammer, Halden og Skien.

– Grønt lys for utbygging av Intercity-triangelet vil gi et kraftig løft for jernbanen i hele Østlandsregionen. Dette vil sørge for effektiv og klimavennlig transportløsning for folk flest. En riktig prioritering for fremtiden, sier Hogsnes.

I deler av Vestfold er folketettheten stor og med et næringsliv som leverer varer og tjenester til regionene rundt. Det er også stor flyt av arbeidskraft på tvers av de omkringliggende fylkene.

– Vestfold er sterk bidragsyter til å binde hele Østlandet sammen, og vi må se det hele som én region. Det er derfor avgjørende å gjøre investeringer som sikrer effektiv og sikker transport gjennom Vestfold, og samtidig legger til rette for verdiskaping, sier Hogsnes.

På Vestfoldbanen skal dobbeltspor til Tønsberg ferdigstilles i 2024. Tiltakene på strekningen skal gi en reisetid på om lag én time fra Oslo til Tønsberg og kapasitet på inntil fire tog i timen.

Dobbeltspor til Larvik ferdigstilles i 2032. Dette gir en reisetid på om lag 1 time og 50 minutter mellom Oslo og Skien, samt muliggjøre to tog i timen.

I 2035 ferdigstilles sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen som vil gi forbedret reisetilbud mellom Oslo og Kristiansand. Reisetiden reduseres med over én time.

Helhetlig planlegging

Både jernbane og vei i Vestfold har i en årrekke manglet helhetlig perspektiv i den nasjonale planleggingen. Signalene i Nasjonal transportplan tyder på at dette blir det en slutt på.

– Det tok oss flere tiår å få sammenhengende firefelts motorvei gjennom Vestfold og det er brukt store ressurser på togstrekninger som ikke er del av fremtidige planer. Det er godt at det nå tenkes helhetlig i planleggingen, sier Hogsnes.

Nasjonal transportplan er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling før de kan gjennomføres. Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene.