Lytt til tekst
SØK MENY

Stillehavsøsters – et problem, en mulighet eller begge deler?

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V) på samling om stillehavsøsters. Foto: VFK / Kristian Ingdal
Vestfold fylkeskommune samlet onsdag 12. desember en god blanding av forvaltere, forskere og næringsaktører med interesse for stillehavsøsters. Deltagerne kom fra flere fylker rundt Oslofjorden, samt fra Sverige, Danmark og Island.

Kåre Pettersen, fylkesvaraordfører (V) i Vestfold fylkeskommune, innledet samlingen med å sette fokus på viktigheten av et godt samspill mellom forvaltningen, forskere og næringsaktører. 

– Samlingen hadde tydelig fokus på at stillehavsøsters har et stort potensiale innen næringsutvikling, og samlingen i hovedsak var til for næringen. Målet er blant annet å finne næringens behov i det videre arbeidet, sier fylkespolitikeren.

Pilotfylke for arbeid med østers

Det er igangsatt en rekke initiativ innen kunnskap, forskning, næring og friluftsliv. Tema som nordisk samarbeid og pågående prosjekter, mattrygghet, bestandsgrunnlag og utbredelse, skjellhelse og forretningsplaner ble løftet på samlingen.

Erfaringer fra plukking av stillehavsøsters på friluftslivsområder og naturområder ble også lagt fram av Kristian Ingdal fra Vestfold fylkeskommune.

– I et samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Oslofjordens friluftsråd, ble over 9000 kilo plukket for hånd av nesten 200 frivillige i 2018. Det legges store planer for neste års sesong, med mål om å fjerne stillehavsøsters der de lokalt utgjør et problem for badende og barneføtter og i viktige naturområder, sier Ingdal.

Tidlig julegave 

Kåre Pettersen hadde også gleden av å overrekke en tidlig julegave til Roar Jonstang, leder av Vannområde Horten-Larvik. Gaven er på 300 000 kroner, og skal bidra til «Kunnskapshenting og Mattrygghet».

– Det skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for framtidig kostholdsråd for mattrygghet for stillehavsøsters. Gaven gis av Vestfold fylkeksommune og Vannregion Vestviken i Buskerud fylkeskommune, sier fylkesvaraordføreren.