Lytt til tekst
SØK MENY

Status Vestfolds attraktivitet

Den årlige regionale analysen med befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier fra Telemarksforsking er klar.

Analysen for 2016 viser at Vestfold fortsatt har en lavere vekst i arbeidsplasser, produktivitet og verdiskapingen enn i resten av landet.

Utviklingen er likevel på fremmarsj og rapporten viser at kombinasjonen av næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet gir vekst. Greier Vestfold å opprettholde høy attraktivitet for næringsliv og bosetting er potensiale stort.

Saken ble diskutert under temadagen i fylkestinget den 2. februar der nærings- og miljøsjef Svein Almedal innledet med utgangspunkt i temaet ambisjoner i næringsarbeidet.

Klikk her for å lese analysen utarbeidet av Telemarksforsking.  

Se også Verdiskapingsanalyse for Vestfold utarbeidet av EY (Presentert på Partnerskapskonferansen den 26. januar 2017)