Lytt til tekst
SØK MENY

Spørsmål og svar om fraværsgrensen

Veiledning til elever om de nye fraværsreglene

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Når du går på videregående skole, har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer.

Fra og med skoleåret 2016–2017 gjelder det også en fraværsgrense. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær eleven kan ha i hvert enkelt fag.

Emneord: Utdanning