Lytt til tekst
SØK MENY

Søk om skoleskyss nå!

Foto: Vestfold kollektivtrafikk
Har du rett på gratis skoleskyss til din videregående skole? Nå er det tid for å søke, og her finner du mer informasjon om hvordan.

Du søker om skoleskyss på portalen MinSkyss, på nettsiden til Vestfold kollektivtrafikk. Her ligger det også mer informasjon om ordningen.

Usikker på om du rett på gratis skoleskyss?

Bor du øst/syd for E18 og i Sande kommune, har du i utgangspunktet ikke rett på gratis skoleskyss. Vestfold kollektivtrafikk anbefaler elever i dette området å benytte Vestfoldkort Ungdom som er et godt rabattert produkt som også kan benyttes på fritidsreiser og i ferier. Du får kjøpt produktene i appen VKT Mobilbillett, på VKTs salgskontorer, i VKTs nettbutikk og på bussene.

Fylkesmannen i Vestfold har etter søknad fra Vestfold fylkeskommune gitt dispensasjon til å fravike elevens skyssrett etter Opplæringslova, for elever bosatt i disse områdene. Bor du i dette området, kan du likevel ha skyssrett dersom gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass er over 3 km.

Elever som bor andre steder i Vestfold og har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har skyssrett - rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. Skyssen organiseres som ordinær skoleskyss med buss. Ved manglende busstilbud, vil eleven få tilbud om skyssgodtgjørelse eller alternativ transport dersom VKT gir tilbud om det.

Søk om skoleskyss direkte i portalen Skoleskyss. Vær tidlig ute og registrer søknaden så snart du kan.

Behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag?

Da er det skolen søker om skoleskyss for deg.