Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskuddsordning for klimatiltak

Foto: Illustrasjon iStock
Inntil 2 million kroner skal deles ut til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger for dette. Søknadsfristen er 29. april.

Vestfold fylkeskommune ønsker å redusere utslipp av klimagasser, og å øke kunnskapen om og bevissthet rundt miljøvennlig energi i Vestfold.

For 2019 bevilger derfor hovedutvalget for klima, energi og næring inntil 2 million kroner til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger for dette. Prosjekter som har et innovasjonselement vil prioriteres.

Nå kan bedrifter, bønder, borettslag, sameier, ideelle organisasjoner og privatpersoner i Vestfold søke om midler til sitt innovative prosjekt.

Les mer om tilskuddsordningen for klimatiltak 2019.