Lytt til tekst
SØK MENY

Skal levere undervisning til hele landet

Utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson
Utdanningsdirektoratet og Vestfold fylkeskommune skal samarbeide om prosjektet Den virtuelle mattematikkskolen (DVM). DVM er en storskala pilot for en virtuell (nettbasert) matematikkskole med tre målgrupper.

Målgruppen Vestfold fylkeskommune skal gi undervisning for er høyt presterende ungdomsskoleelever som ønsker å forsere i matematikkfaget med å ta matematikk på videregående nivå.   

Fremtidsrettet undervisning

Utdanningsdirektoratet ønsker å finne en mer effektiv organisering av tilbudet, og ønsker derfor at ett fylke skal levere virtuell undervisning i faget matematikk 1T for høyt presterende elever.

Vestfold fylkeskommune har i de to siste skoleårene vært med å pilotere en ny organisatorisk modell, der undervisningen gis av en videregående skole for elever fra hele Norge.  Utprøvingen har vært tilfredsstillende, og fra skoleåret 2018-19 vil undervisningen bli landsdekkende med 300 til 350 ungdomsskoleelever.

– Det er kjempespennende at vi fra neste skoleår skal levere mattematikkundervisning til ungdomsskoleelever i hele landet. Dette er en innovativ og fremtidsrettet måte å tilrettelegge undervisning på både for forseringselever i matematikk og i smale fag hvor lokale skoler sliter med å ha tilbud til elevene. Denne utviklingen ønsker VFK å følge med på, sier utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune Lisbeth Eek Svensson.

Nettskolen er en del av Horten videregående skole, og leverer et fleksibelt undervisningstilbud der opplæringen foregår i et virtuelt klasserom. Horten videregående skole får fra neste skoleår dermed 300 – 350 nye elever fra ungdomsskoler som skal fordeles i 13 klasser, og blir den skolen i Norge med flest matematikkelever.

Mer om Nettskolen i Vestfold her (vfk.no)

Den virtuelle mattematikkskolen

Vestfold fylkeskommune har siden 2013 vært med i prosjektet Den virtuelle mattematikkskolen 1T (DVM-1T) i regi av Senter for IKT i utdanningen (senteret fusjonerte med Utdanningsdirektoratet januar 2018). DVM-1T har som målsetting å gi høyt presterende ungdomsskoleelever mulighet til å delta i matematikkundervisningen på videregående skolenivå.

I perioden 2014 til 2018 har i alt 14 fylker deltatt i prosjektet. Ved å la kun ett fylke levere undervisningen oppnår man besparelser på organiseringen av tilbudet, uten at kvaliteten blir forringet.  

– DVM har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med de deltakende fylkene, og de har alle bidratt til at DVM har blitt et godt tilbud for elever som ønsker å forsere i matematikkfaget, noe som vil gi et viktig kunnskap for Vestfold fylkeskommune i det neste skoleåret, sier prosjektleder for DVM, Frode Løbersli.  

Omvendt undervisning

De elevene som tar faget Matematikk 1T på videregående, gjør det samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen. Undervisning foregår i et virtuelt klasserom to ganger i uken i sanntid og bruker læringsstøttende teknologi, som er utviklet av Utdanningsdirektoratet. Teknologien sporer elevenes læringsarbeid og forståelse og gir læreren læringsdata om eleven før timen.

- Undervisning i et virtuelt klasserom hvor læreren får læringsdata om eleven, kombinert med omvendt undervisningsmetodikk, gir svært gode resultater, sier Kjetil Idås, daglig leder i Nettskolen.


Les mer om Den virtuelle mattematikkskolen her (dvm.no)

Fakta om Nettskolen

  • 20 ansatte
  • 300 elever fra 11 fylker skoleåret 2018-19
  •  Skal gjøre det mulig for elever å ta fag lokal skole ikke kan tilby
  • Informasjonsteknologi (programmering)
  • Vant internasjonal pris for sin e-løsning i Orlando, USA 2015
  • I tillegg til å tilby DVM-1T på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr nettskolen:
    • Matematikk 1T, R1 og R2
    • Fremmedspråk Fransk, Kinesisk, Spansk og Tysk