Lytt til tekst
SØK MENY

Skal få flere unge i fast arbeid

Prosjektleder Gro Merethe Rørvig Foto: Marita Nilsen / VFK
10 prosent av de unge i Vestfold står i dag på utsiden av arbeidslivet – de er verken i jobb eller under utdanning. Tirsdag 25. september møtes viktige aktører innen arbeidsliv og utdanning for å diskutere de unges deltakelse i samfunnet.

- Det er bekymringsfullt at stadig flere unge på terskelen til voksenlivet står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. For den enkelte er det viktig at å ha en meningsfull tilværelse. Vestfold er også avhengig av økt deltakelse for å sikre fremtidig velferd og verdiskaping, sier fylkesordfører og leder av Verdiskaping Vestfold, Rune Hogsnes. 

Et fagseminar den 25. september på Quality Hotel Tønsberg markerer oppstarten av prosjektet Flere unge i fast arbeid. Prosjektet går fra 2018 til 2021 og forplikter samfunnsaktører til å bidra for å nå målet om økt inkludering av unge i arbeidslivet.

– Jeg ser frem til å komme i gang med dette viktige arbeidet, og samarbeidsavtalen forplikter oss til å gjøre en felles innsats for de som ikke får tilstrekkelig hjelp i dag. Aktørene skal samarbeide tettere slik at unge opplever at de får et mer skreddersydd tilbud som treffer dem bedre, sier Rune Hogsnes.

Nyansatt prosjektleder

Bakgrunnen for prosjektet og samarbeidsavtalen er at det er flere unge arbeidsledige og unge uføretrygdede i Vestfold enn i mange andre fylker. I august begynte Gro Merethe Rørvig i jobben som prosjektleder på oppdrag for Verdiskaping Vestfold.

– Mange bedrifter og offentlige aktører gjør allerede mye som bidrar til å redusere andelen unge som faller utenfor, men likevel peker pilene i feil retning i Vestfold sammenlignet med resten av landet. Dette er noe av det vi tar sikte på å finne ut mer om i løpet av prosjektperioden, og som vi tar tak i allerede på den første samlingen vår, sier Rørvig.

Prosjektlederen har hentet inn aktuelle forskere til seminaret, blant annet fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, for å komme med innspill og bidra til økt kunnskap.

Kombinerer nye og eksisterende tiltak

Initiativet planlegger flere konkrete tiltak som skal bidra til å snu den negative trenden blant unge som faller utenfor et normalt liv med arbeid eller skole. Det inkluderer å forsterke eksisterende vellykkede tiltak og sette i verk nye tiltak for grupper av unge som ikke får den tilstrekkelige nytten som eksisterende tiltak gir. Ytterligere tiltak inkluderer økt arbeidspraksis og flere lærlingeplasser.

– For å nå målsettingene må vi sørge for at flere unge får erfaring fra arbeidslivet, at flere tar utdanning som det er behov for, og vi må få mer kunnskap om utviklingen på arbeidsmarkedet i Vestfold, sier Rørvig.

I Vestfold er det unge mellom 18 - 30 år med lav utdanning, lite praksis, lite nettverk og av og til med sosiale eller psykiske problemer som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet. En annen gruppe er unge i alderen 20 – 30 år som har fullført utdanning, men som har for liten, ingen eller svært spesialisert praksis.

– Det er blant annet nedsatt en egen arbeidsgruppe som har som mandat å jobbe for økt kunnskap om hvorfor så mange unge står utenfor arbeidsmarkedet i Vestfold, sier Rørvig.

Aktørene i samarbeidet

Verdiskaping Vestfold er det mest omfattende regionale partnerskapet i Vestfold, og består av ni likeverdige partnere:

  • Vestfold fylkeskommune
  • Kommunene ved KS Vestfold
  • Fylkesmannen i Vestfold
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • NAV Vestfold
  • Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold
  • NHO Vestfold og Telemark
  • LO Vestfold
  • Forskningsrådet

Prosjektet Flere unge i fast arbeid er initiert av Verdiskaping Vestfold, og gjennomføres av Vestfold fylkeskommune med NAV som finansieringspart.

Verdiskaping Vestfold

For å fremme en ønsket samfunnsutvikling i Vestfold er det avgjørende at ulike sektorer og samfunnsaktører samarbeider og utvikler felles strategier.