Lytt til tekst
SØK MENY

Satser på solenergi

Et enstemmig fylkesting vedtok 4. mai å teste ut bruk av solenergi på Melsom videregående skole og fylkeshuset.

Vestfold fylkeskommune har gjennomført en stor kartlegging av muligheter for bruk av solenergi. 15 bygg er grundig gjennomgått; fra takkonstruksjon, til teknisk info og forbruk. Med utgangspunkt i funnene, er det skissert aktuelle energiløsninger med både solvarme og solstrøm.

 – Vestfold har et uttalt mål om å bli et av de grønneste fylkene i landet. Skal vi klare det, må vi utnytte mulighetene som ligger i solenergi. Sol er fremtiden, og teknologien er nå moden til å ta den i bruk, sier Lene Westgaard-Halle, leder i Vestfold fylkes hovedutvalg for klima, energi og næring.

Det skjer mye på solenergifeltet om dagen, med stadig nye aktører, forbedring av teknologi og fallende kostnader. Solenergiløsninger kan bygges inn som del av rehabilitering eller som planlagt utvidelse eller nybygg.

Foran med godt eksempel

Økt produksjon av fornybar energi er et satsingsområde i Regional plan for klima og energi, RPKE. I følge Westgaard-Halle har fylkeskommunen også en særskilt rolle som regional utviklingsaktør å gjennomføre riktige miljøtiltak.

– Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel og gjennomføre gode miljøtiltak. Da viser vi vei og gjør det lettere for andre aktører å følge etter, sier hun.

Selv om mulighetene er der, vil det ikke være lønnsomt å etablere anlegg på alle bygg. En totalvurdering av de tiltakene vi skal gjennomføre er viktig, både med tanke på kost-nytte, samt fordeler og eventuelle ulemper for miljøet.

– Kartleggingen av potensialet for bruk av solenergi viser at det vil være lønnsomt på kun utvalgte virksomheter. I første omgang vil det derfor være snakk om å teste ut på Melsom videregående skole og fylkeshuset i forbindelse med planlagte utskiftinger av tak, sier Westgaard-Halle.

Med dagens energipriser, investeringskostnader, effektivitet og vilkårene i plusskundeordningen vil en tilbakebetalingstid normalt opp mot og over 25 år - som også er levetiden for et solcelleanlegg

For Melsom videregående skole (VGS) og fylkeshuset er tilbakebetalingstiden kortere, henholdsvis 15 år og 23 år. For Melsom vgs vil et takmontert solcelleanlegg fordelt på låve og administrasjonsbygg produsere 201 600 KWh/år og koste 2 000 000 kr. For fylkeshuset vil solcelleanlegget produsere 10 100 KWh/år og koste 163 000 kr. Fylkeshuset får vindusintegrerte solceller i taket i glassgården.

Solfylket

Som ledd i å stimulere overgangen til fornybar energi har fylkeskommunen etablert et klimafond. Her kan privatpersoner, bedrifter, borettslag, sameier og ideelle organisasjoner privatpersoner søke om tilskudd til energitiltak.

 –  Vestfold har et av landet beste støtteordningene for klimatiltak, noe som bidrar til å påskynde overgangen til miljøvennlige og fornybare energiløsninger. Vi bor i tillegg i solfylket, Norges mest solrike område, og har alle Benjamin Myklebust Rødforutsetninger for å utnytte solenergi, sier Westgaard-Halle.

Vestfold klima- og energiforum jobber med bevisstgjøring og læring i klimaproblematikk og energibruk. Der oppfordrer man innbyggerne i Vestfold til å ta grep for klimaet og egen husholdning.

 – Ved å satse på sol, og andre løsninger som produserer eller sparer strøm, er vi med på å skape et marked som øker kompetansen og skaper verdier lokalt i Vestfold. Mange slike løsninger er ikke lønnsomme uten støtte i dag, men er en garanti mot høyere energipriser, og gjør andre klimatiltak, som elektrifisering av biler enda bedre, sier Benjamin Myklebust Rød, daglig leder i Vestfold klima- og energiforum.

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune gjennomført kartlegging av potensialet for bruk av solenergi på alle fylkeskommunale virksomheter i Vestfold, totalt 17. Rapporten viser at det er potensiale for bruk av solenergi på 15 av de 17 eiendommene. Planlagte endringer og utbedringer av bygningsmassen er del av vurderingen. Sweco er også samarbeidspartner på vurdering vedrørende bruk.

 
Se politiske saksdokumenter

Kartlegging

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune gjennomført kartlegging av potensialet for bruk av solenergi på alle fylkeskommunale virksomheter i Vestfold, totalt 17. Rapporten viser at det er potensiale for bruk av solenergi på 15 av de 17 eiendommene.

Planlagte endringer og utbedringer av bygningsmassen er del av vurderingen. Sweco er også samarbeidspartner på vurdering vedrørende bruk.