Lytt til tekst
SØK MENY

Satser på livsmestring

Gå direkte til

Hvordan ungdom takler livet på og utenfor skolen, var blant de mest sentrale temaene som ble løftet frem på Ung i Vestfold-konferansen, som samlet 300 elever, politikere og representanter fra kommuner, fylker og frivillige organisasjoner i Tønsberg sist uke.
Foto: Frank Tindvik

- Livsmestring er en av fem satsinger i ny strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold, fortalte assisterende utdanningsdirektør i fylkeskommunen, Hans Kristian Voje, til en fullsatt konferansesal i Oseberg kulturhus.

Jobbet frem innspill

Rammen for konferansen var presentasjonen av resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2017, hvor nesten 10 000 elever har svart på spørsmål om foreldre og venner, skole og fremtid, fritid, helse, trivsel og risikoadferd. Den gjennomføres av fylkeskommunen, i samarbeid med Kompetansesenter rus region sør (KoRUS - Sør). Fylkesordfører Rune Hogsnes oppsummerte funnene slik:

 

- Undersøkelsen gir et realistisk bilde på hvordan ungdom har det. Hovedbildet er at de fleste trives og har det bra, men vi ser også utfordringer med at mange slite med psykiske helseutfordringer. Vi må finne ut hvorfor og hva vi kan gjøre med det.

 

Flere av disse utfordringene adresseres i ny plan for videregående opplæring, med livsmestring som et definert satsingsområde. På konferansens andre dag gikk deltakerne i tankesmier, for å blant annet utarbeide forslag til hvordan arbeid med livsmestring kan gjøres i skolen.

 

- I dag er det dere som skal komme med forslag til hvordan vi kan jobbe med dette i praksis. Det som kommer inn av innspill i dag, vil bli levert til en arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan for delstrategien om livsmestring, sa assisterende utdanningsdirektør Voje.

 

Ferdighetsutvikling fremfor teori

Før deltakerne samlet seg i tankesmiene, fikk de med seg et foredrag om fremming av psykisk helse, fra psykologispesialist Anne-Kristin Imenes.

- Helsefremmende undervisning henter kunnskap fra positiv psykologi. Da lærer vi om friskfaktorer, ikke årsaker – men om hva som er bra for oss, og som fremmer helsen vår. I et livsmestrende klassemiljø, så er ingen redde for å rekke opp hånda. Jeg kan kjenne støtten til læreren i ryggen. Hvis jeg er borte, er det noen som savner meg, og spør om hvor jeg er. Det er livsmestring i et klasserom. 

Imenes var klar på at livsmestring kan læres, med advarte mot at det blir nok et fag på timeplanen.

 

- Livsmestringsundervisning må ikke bli smarte løsninger og triks. Det må ikke bli selvhjelpsundervisning, om at det er deg det kommer an på. Men vi trenger å lære mer om hvordan vi kan forstå tanker og følelser, og hvordan vi bedre kan hjelpe oss selv og andre. Livsmestring må ikke bli teoretisk undervisning og enda et fag på timeplanen – men ferdighetsutvikling, sa hun.

Imenes fortalte også at det å bry seg om andre, er svært helsefremmende.

- Når vi utfører vennlige handlinger produserer kroppen et hormon som beskytter mot skadelig stress. Mennesker som tåler stress og motgang bedre enn andre, har evnen til å ta imot hjelp, og gi hjelp. Og de klarer å bry seg om andre mennesker, selv om de strever selv.

Ungdommens stemme

Fylkeskommunen er opptatt av å prioritere medvirkning i arbeidet med livsmestring.

- I videregående opplæring i Vestfold er vi opptatt av elevmedvirkning.  At hver enkelt elev skal bli sett, hørt og lyttet til. Vi er opptatt av at hver enkelt ungdom fullfører og består, lærer mer og mestrer livet, sa utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

 

Hun oppfordret alle til å bidra aktivt i tankesmiene, og forsikret at Ungdatafunnene vil bli fulgt opp.

- I videregående opplæring i Vestfold jobber vi kunnskapsbasert. Vi kommer til å jobbe videre med resultatene fra Ungdataundersøkelsen, og blant annet vurdere hvordan vi kan bidra for å redusere skolepress og stress. Vi tar med oss ungdommens stemme fra denne konferansen i vårt videre arbeid.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?