Lytt til tekst
SØK MENY

Sammen om hvitt arbeid

Medbyggerne: Nå er det ønske om at Medbyggerne blir undervisningsmateriale. Foto: VFK
I dag samlet 170 deltakere seg for den årlige konferansen Medbyggerne for Vestfold og Telemark arrangert på Bølgen kulturhus i Larvik.

– Dette er et viktig arbeid som blir gjort for å forebygge svart arbeid i fylket og i resten av landet, sier utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune, Lisbeth Eek Svensson.

Medbyggerne er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Vestfold Fylkeskommune, Skatteetaten, Politiet, arbeidstilsynet, KS, NHO og LO. I prosjektet Medbyggerne i videregående opplæring er byggfagavdelingen ved Re videregående skole, NHO, LO, Ungt Entreprenørskap, håndverksbransjen og utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune sammen om å lage et praksisnært og realistisk undervisningopplegg for elevene.  

Kvalitet, kompetanse og ordentlighet

Den årlige konferansen om Medbyggerne i Larvik inneholder et bredt program om forebygging mot svart arbeid.

Byggenæringens Landsforbund ved Jon Sandnes og forbundssekretær Per Skau meddeler om holdningsskapende arbeid for forsamlingen.


– I kampen mot sosial dumping er samarbeid ansvaret. Det er helt avgjørende at vi har et samarbeid mellom parter, etater, politikere og publikum. Den viktigste endringen som har skjedd er en felles forståelse for hva sosial dumping kan medføre, sier Skau.

Utdanningsdirektøren holder blant annet et innlegg om Medbyggerne i videregående opplæring i Vestfold.

– Vi ser fram til å vise frem et viktig resultat av Medbyggerne i Vestfold til vårt nye fylke Vestfold og Telemark. Målet er at vi skal høste erfaring og spre undervisningsopplegget om svart arbeid til nye skoler i Vestfold og Telemark.

Vi må være spesielt opptatt av muligheten som vi har for å jobbe forebyggende med hele elevgruppen i videregående opplæring, sier Eek Svensson.

Mer om Medbyggerne.

Medbyggerne i videregående skole

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for oppfølging av Medbyggerne i videregående opplæring. Én klasse fra Re videregående skole er pilotklassen som skal jobbe som om det skulle vært et snekkerfirma.

– Pilotklassen starter arbeidsdagen på «byggeplassen» i disse dager. Formålet er å få flere til å bli medbyggere og handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene og hindre skadelige arbeidssituasjoner.

Fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskommune, Kristina Rabe, følger prosjektet og åpner Medbyggerne i byggfagsklassene på Re videregående skole.

– Ungdommen skal bli gode ambassadører, utvikle etisk bevissthet og god dømmekraft. Medbyggerne skal også løfte frem de positive sidene ved å yte hvitt og hvilke bekymringer du slipper om du handler svart, sier Rabe.

Konseptet utvikles til nye utdanningsprogram og flere skoler etter hvert. Om prosjektet gir gode resultater, skal dette kunne rundes ut i hele Norge.

Bilder

Emneord: Utdanning