Lytt til tekst
SØK MENY

Samles til dialog om næringslivets kompetansebehov

Den årlige Partnerskapskonferansen arrangeres i regi av partnerskapet Verdiskaping Vestfold. Fylkesordfører Rune Hogsnes er leder for styringsgruppen til Verdiskaping Vestfold. Foto: VFK / Christian Brekke
Denne uka samles 150 representanter fra næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvaltning på Partnerskapskonferansen, der det blir dialog om kompetansebehovet til næringslivet i Vestfold.

Tilgang på riktig arbeidskraft og en forståelse av hva slags kompetanse som trengs, er viktig for videre utvikling og verdiskaping i Vestfold. Dette krever forpliktende samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene.

- Det vil være behov for videreutvikling av kompetanse i arbeidslivet gjennom etter- og videreutdanning, gjennom nye og endrede utdanningstilbud, tilbud til de uten utdanning og de med utdanning som ikke lenger blir etterspurt. Det er avgjørende å bidra til god balanse mellom tilbud og etterspørsel i det regionale arbeidsmarkedet, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Partnerskapskonferansene i Vestfold har gjennom mange år vist seg å være en viktig arena for forankring, involvering og diskusjoner om behov og muligheter. Dette er også en arena der alle bidrar med innspill til relevante og gode tiltak tilpasset vår region.

Samler 150 sentrale aktører

Næringslivets kompetansebehov er temaet for Partnerskapskonferansen 2019 som arrangeres på Hotel Klubben i Tønsberg 17.-18. januar.

Den årlige konferansen arrangeres i regi av partnerskapet Verdiskaping Vestfold, med bred deltakelse fra næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvaltning. Dette er den 14. partnerskapskonferansen i sin nåværende form, og 150 inviterte deltar på konferansen.

- Partnerskapskonferansene og arbeidet i Verdiskaping Vestfold har gjennom mange år vist at aktørene i partnerskapet sammen kan bidra til en positiv samfunnsutvikling og løse felles utfordringer. I år skal vi diskutere næringslivets kompetansebehov. Jeg håper deltakerne også denne gangen vil bidra aktivt til å få fram synspunkter på hva vi trenger, hva vi bør prioritere, og hva vi har som bør videreutvikles, sier Hogsnes, som er leder av styringsgruppen for Verdiskaping Vestfold.

Her finner du programmet til årets konferanse

Om Verdiskaping Vestfold

Verdiskaping Vestfold (VSV) er det mest omfattende regionale partnerskapet i Vestfold. Partnerskapet jobber for å fremme en ønsket samfunnsutvikling, og består av ni likeverdige partnere:

 • Vestfold fylkeskommune
 • Kommunene ved KS Vestfold
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • NAV Vestfold
 • Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold
 • NHO Vestfold og Telemark
 • LO Vestfold
 • Forskningsrådet
Emneord: Utdanning Næring

Tematikk på tidligere partnerskapskonferanser:

 • 2003: Retablering av partnerskapet. E18 et sentralt tema.
 • 2005: Vestfolds utfordringer bredt, AFI-rapport
 • 2006: Jernbaneutbygging
 • 2007: Jernbanekonferanse, etablering av Plattform Vestfold
 • 2008: Hensikt å fornye mandatet til Verdiskaping Vestfold (VSV). Seks innsatsområder: livsmestring for ungdom, kollektivløft for Vestfold, Vestfoldbyen, Vestfold på offensiven i klimapolitikken, regional forskning og innovasjon, knutepunkt Torp
 • 2009: Felles framtid – felles ansvar. Fulgt opp med et handlingsprogram – ni satsingsområder
 • 2010: Vestfoldbyen: utvikling av en attraktiv og konkurransedyktig byregion i Vestfold
 • 2011: Kompetansebygging i Vestfold
 • 2012: Veivalg for Vestfold. Fem satsingsområder: verdiskaping, samarbeid om helhetlig utvikling, folkehelse og livskvalitet, kompetanse, utdannelse og dannelse, by- og stedsutvikling.
 • 2013: Vestfold i den globale økonomien – verdiskaping i utekonkurrerende næringer
 • 2014: Arbeid for bedre levekår
 • 2015: Grønn verdiskaping
 • 2016: Grønn og smart omstilling
 • 2017: Verdiskaping i Vestfold, med vekt på attraksjon innovasjon og samferdsel
 • 2018: Vestfold på offensiven