Lytt til tekst
SØK MENY

Samler alle russestyrene i Vestfold

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Vestfold. Trafikksikkerhet er viktig også under russetiden, og elevene i russetyrene har en viktig rolle som gode rollemodeller. Her får de demonstrert hva som skjer i en sidekollisjon i 50 km/t. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
I Vestfold er det lang tradisjon for å samle russestyrene ved alle de videregående skolene til en felles trafikk- og helsedag på høsten. Denne uken skjedde det igjen.

Den årlige samlingen gir elevene i russestyrene en felles opplevelse som skal gjøre det lettere å være gode rollemodeller under russetiden. Programmet løftet fram problemstillinger de møter som russ, samtidig som de skal mestre livet og prestere på skolen.

- Jeg er stolt over at vi i Vestfold har en tradisjon for at mange parter samarbeider om å legge forholdene godt til rette for en russetid med trygge rammer. Og dere som russestyre har et helt spesielt ansvar i det holdningsskapende arbeidet, sa Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune, da hun ønsket velkommen til samlingen.

- Deres viktigste bidrag er å være gode rollemodeller for andre. Bidra til at du og andre får en god opplevelse under russetiden, samtidig som dere fullfører skoleåret. Det handler om at dere må løfte i flokk, inkludere alle, stå sammen og sørge for at dette blir et bra år på alle måter, sa Svensson.

Arrangert i over 25 år

Det er Trygg Trafikk som i over 25 år har invitert til det årlige seminaret for russestyrene/eventuelt elevrådet og kontaktlærere ved de videregående skolene i Vestfold.

- Målet vårt er at våre ungdommer skal komme seg igjennom de mest utsatte ungdomsårene med minst mulig negative konsekvenser, enten det er ulykker, rus eller andre ting som kan ødelegge så mye for den fremtiden de planlegger, sier distriktsleder Mette Magnussen.

Elever fra dramalinjen ved Greveskogen videregående skole åpnet samlingen med skuespill om rus, mobbing og ekskludering. Deretter fulgte flere tankevekkende programposter, med blant annet en ildsjel i antimobbearbeid og politiet på scenen. Og en iscenesatt bilkollisjon i 50 km/t med alle nødetatene på stedet.

Her kan du lese hele programmet for trafikk- og helsedagen.