Lytt til tekst
SØK MENY

Samler alle ansatte i videregående opplæring

Foto: VFK / Marita Nilsen
I dag er alle ansatte i videregående opplæring i Vestfold samlet i Larvik for å sparke i gang det nye skoleåret. Tema for dagen er «Livsmestring i en digital framtid».

- Det fine med samlinger som denne, er at vi får muligheten til å bygge et fellesskap mellom alle som jobber med videregående opplæring på ulike steder i fylket. Her kan vi samhandle på tvers av vår egen arbeidsplass, og få ny kunnskap og felles forståelse for de mulighetene og utfordringene vi møter i skolehverdagen, sa fylkesordfører Rune Hogsnes (H) da han åpnet samlingen.

Tema for dagen er livsmestring i en digital framtid, og utgangspunktet er den teknologiske revolusjonen med samfunnsomveltende kraft vi er midt oppi. Fylkeskommunen skal gi videregående opplæring til unge som skal være yrkesaktive til ut på 2060-tallet. Mange vil få jobber som ikke finnes i dag. Dagens unge må forberedes til å løse problemer som ennå ikke har oppstått.

Samarbeid i Vestfold-samfunnet

1800 ansatte i videregående opplæring er invitert til dagens samling. Mange samarbeider om å gi ungdom en god opplæring, og derfor deltar også tillitsvalgte, opplæringskontorene, LO, NHO, Yrkesopplæringsnemnda og fylkespolitikere i hovedutvalget for utdanning.

Fylkesordføreren berømmer de ansatte i videregående opplæring i Vestfold for viktig og godt arbeid.

- Alle som jobber med å sikre at unge og voksne i opplæring får den kompetansen de trenger for å mestre livet, gjør en viktig del av fylkeskommunens samfunnsoppdrag. Men vi kan ikke gjennomføre oppdraget alene. Alle våre samarbeidspartnere har avgjørende kraft, og er spesielt viktige for lærlinger og praksiskandidater som skal utdannes til etterlengtede fagarbeidere, sier Hogsnes.

Strategiplan gir retning

Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold ble vedtatt i september 2017, og et enstemmig fylkesting stilte seg bak planens mål, satsingsområder og prioriteringer. Planen fremhever de tre viktigste målsettingene for videregående opplæring: lære mer, fullføre og bestå, og mestre livet.

- Verdien av å være samlet til en felles skolestart er stor, for da står vi bedre rustet til den jobben vi skal ta fatt på når skolene starter på mandag. Jeg er opptatt av at vi jobber mot felles mål, og at vi prioriterer det som er viktigste for at elevene, læringene og lærekandidatene skal lykkes i livet, sier Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør i Vestfold.

- Strategiplanen trekker fram digital kompetanse og livsmestring som to viktige satsingsområder, og dagen i dag viser sammenhengen mellom de to områdene. Ungdommene våre vokser opp i en digital tid og skal mestre livet i dette samfunnet. Alle som arbeider med videregående opplæring må være skodd til å møte denne hverdagen. Jeg håper vi alle får med oss kunnskap hjem som vi kan bruke i arbeidet med å få ungdommene til å fullføre og bestå, lære mer og mestre livet, sier Eek Svensson.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og 2000 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud. I tillegg er fylkeskommunen ansvarlig for Fagskolen i Vestfold og Skiringssal folkehøyskole.

Emneord: Utdanning