Lytt til tekst
SØK MENY

Reåpning av Re vgs

Rune Hogsnes, fylkesordfører og Cecilie Langklep Bjørnøy, rektor ved Re vgs
Tirsdag 16. mai var det høytidelig reåpning av Re videregående skole som i løpet av de to siste årene har blitt bygget ut med nytt læringssenter/ bibliotek, nye klasserom og arbeidsrom for lærere.

Et nytt aktivitetsbygg er også under oppføring. Skolen sitt eget kor stod for underholdningen under den høytidelige åpningen.

Godt utgangspunkt for god læring

Fylkestinget bevilget 11. juni 2015 penger til å starte prosjektet. Byggefirmaet Backegruppen har vært ansvarlige for ferdigstillelsen og ReArk har vært arkitekten bak

– Å ha fått fasiliteter som dette gjør at vi står bedre rustet til å nå visjonen vår: et godt sted å lære. Vi har gjennom dette prosjektet fått alt det vi ønsket oss og litt mer, og det er et veldig godt utgangspunkt for god læring, sier Cecilie Langklep Bjørnøy, rektor ved Re videregående skole.

– Gratulerer med ny skole! Jeg sier "ny skole" fordi jeg synes dette tilbygget har gitt hele bygningsmassen et stort løft . Jeg vil gi honnør for dette til alle involverte; prosjektleder, planleggere, arkitekt, prosjektører og utbyggere, - og ikke minst til skolens ansatte som har vært tett på i forhold til å ivareta en god funksjonalitet, sa Rune Hogsnes, fylkesordfører under åpningstalen sin.

Stor satsing på skolebygg

I åpningstalen trakk fylkesordføreren fram fylkeskommunens satsing på skolebygg de siste årene.

– Vestfold fylkeskommune har et offensivt program for bygging av nye videregående skoler med fullførte Thor Hyerdahl og Færder og Horten som er under oppstart. Det er da viktig for oss å huske på de øvrige skolene som trenger vedlikehold og oppgradering. Dette arbeidet vet jeg blir fulgt tett opp av hovedutvalget for utdanning ved Bjørn-Kristian Svendsrud. Selv om denne skolen snart er 40 år gammel, er den godt vedlikeholdt og fornyinger og utbedringer er gjort underveis. Parallelt med dette prosjektet er det gjort tilpasninger i eksisterende bygg. Dette ser jeg er viktig for å utjevne forholdene i nytt og gammelt bygg.

Kjell Håkon Andersen, utdanningsdirektør trakk også frem det gode læringsmiljøet på skolen og den gode veksten skolen har hatt.

– I dag vil jeg trekke frem en av de sentrale faktorene bak den gode veksten og det handler om det læringsmiljøet som er skapt av personalet her. Det er en kultur i dette personalet, hos alle medarbeiderne, om at hver enkelt elev har en unik verdi, og de skal møtes akkurat som de er med en tilpasning til seg sånn at de får den opplæringen de trenger.

Re videregående skole har ca. 700 elever fordelt på fire programområder: studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.