Lytt til tekst
SØK MENY

Politihøgskolen til blålysregionen

Gå direkte til

Vestfold/Telemark er rett sted for framtidas politiutdanning.
Rune Høiseth, ordfører i Larvik, Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold og Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark, skriver i dette debattinnlegget at regionen Vestfold og Telemark utgjør "Blålysregionen".

Skal politihøgskolen flyttes, må det være til et sted med høy politifaglig kompetanse.

Av Rune Høiseth (Ap), ordfører i Larvik, Sven Tore Løkslid (Ap), fylkesordfører i Telemark og Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold.

En debatt om lokalisering av framtidas politihøgskole må ta utgangspunkt i faglige behov og ha framtidas politistudenter i tankene. Vestfold /Telemark har et av landets største og mest framtidsrettede miljøer for samfunnssikkerhets- og beredskap, og er rett lokasjon for framtidas politiutdanning.

Dersom politihøgskolen skal flyttes, trengs det en reell utflytting til et sted med høy politifaglig kompetanse og erfaring som vertskap. Regjeringen har slått fast at lokalisering utenfor de største byene skal vurderes ved en utflytting. Larvik ligger nært nok Oslo til at man kan opprettholde kontakt og samspill med viktige fagmiljø, men likevel langt nok unna til at man vil få en reell utflytting.

Å styrke Politihøgskolens høye faglige nivå er viktig. Fremtidens politistyrke må få de beste forutsetningene for å møte framtidas samfunnsutfordringer og kriminalitetsbilde. Helt siden starten av 2000-tallet har Larvik kommune vært vertskap for sentrale funksjoner innen justissektoren. Politihøgskolen, Utrykningspolitiet og Justissektorens kurs- og øvingssenter er alle på plass i Fredriksvern verft i Stavern, som i tillegg har fasiliteter for skarp trening i egnede omgivelser.

Regionen Vestfold og Telemark utgjør «Blålysregionen», en av landets største klynger av virksomheter innen samfunnssikkerhet og beredskap. Larvik ligger midt i denne klyngen – med kort og enkel reisevei innad i regionen og en drøy time unna hovedstaden. En nylig gjennomført studie viser at klyngen står godt rustet til å bidra til å møte stadig større nasjonale utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap. Samlet sett vil det være samfunnsøkonomisk fornuftig å bygge kompetansen videre ut, med en ny og styrket politihøgskole.

Politistudentenes læringsmiljø må også stå sentralt. Ved Politihøgskolens avdeling i Stavern studerer de mest fornøyde studentene i landet, uansett fagretning. Med nye bygg og fasiliteter i Larvik vil vi møte de krav Politidirektoratet og sektoren ber om, og legge til rette for å utdanne en høykompetent politistyrke i et miljø politistudentene trives i.

Den norske politiutdanningen er i verdenstoppen. Her i blålysregionen er vi klare til å løfte politiutdanningen enda høyere og samtidig skape ringvirkninger for en hel region. Politistudentene fortjener en ryddig prosess som sikrer en skreddersydd løsning basert på eksisterende faglig kompetanse.

Debattinnlegget sto på trykk i Dagbladet 6. februar 2018.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?