Lytt til tekst
SØK MENY

– Kampen mot østers

Fjærholmen: Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen og Oslofjorden friluftslivråd plukker østers. Foto: VFK / Marita Nilsen
Det er nå igangsatt et pilotprosjekt av Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen og Oslofjordens friluftslivråd om å fjerne østers fra havbunnen.

Fylkesordfører Rune Hogsnes er svært fornøyd med tiltakene som blir gjort. 

– Jeg håper tiltak som nå er igangsatt av fylkeskommunen og andre aktører vil være med på å begrense skadevirkningene som forekommer av mengder med østers på havbunnen, sier Hogsnes.

Østers tar over havbunnen

Kristian Ingdal er rådgiver i Kultur-, idrett og friluftslivsseksjonen i Vestfold fylkeskommune sier formålet med pilotprosjektet er å teste ut ryddeveileder som Oslofjordens friluftsråd har utarbeidet, teste utstyr, samt prøve ut selve plukkemetoder.

– Østers formerer seg kjapt og tar over havbunnen, slik at det går ut over våre strender, natur og campingplasser, meddeler Ingdal.

I dag var Vestfold fylkeskommune sammen med Fylkesmannen og Oslofjordens friluftslivråd på Fjærholmen på Færder for å plukke østers.

– Dette danner forhåpentligvis et godt grunnlag for korrigeringer i plukkeinstruks samt behov for utstyr. Etter dette er tanken å få kjørt bort østersen vi har fjernet for å påse at rutinen rundt kompostering også kan fungere, sier Ingdal.

Østersdugnad

Lørdag 9. juni til søndag 17. juni arrangerer Vestfold fylkeskommune østersdugnad hvor alle er velkomne for å rydde strender for østers.

– Forhåpentligvis så blir vi etter denne dagen bedre rustet for aksjonsuka vi legger opp til i perioden 9. juni til 17. juni. Det blir registrert stort med engasjement blant innbyggere i Vestfold, og det blir spennende med omfanget av plukket østers, forteller Ingdal.

Utvalgte Vestfoldstrender

Det er valgt ut 12 strender i kommunene Larvik, Sandefjord og Færder hvor som blir jobbet nærmere med.

– Vi går litt tyngre inn på utvalgte strender, slik at vi kan følge med på utviklingen, samt se om de ulike metodene fungerer. Disse inventeres av det svenske miljøinstituttet, og følges opp også etter plukking, avslutter Ingdal. 

Færder:

Sandefjord:

Larvik:

Fjærholmen

Sandbånn (Melsomvik)

Bjønness

Ulvøtangen

Skjellvika

Nordstranda

Krøkle/Sønategård

Granholmen

Ølbergholmen

Munkholmen

Langeby

Langholtstranda

Østers

  • Østers er en samlebetegnelse på flere forskjellige grupper av muslinger.
  • De vokser hovedsakelig i brakk- og saltvann og trives på hard bunn.
  • Den blir i norske farvann sjelden mer enn 8 – 10 cm, mens den i Middelhavet kan nå opp i 14 – 15 cm.
  • Østers kan veie opptil 800 gram.
  • De kan samle seg opp til store østersbanker.
  • Østers er utbredt fra Nordsjøen og Skagerrak og langs norskekysten nord til Trøndelag.

Kilde // www.snl.no