Lytt til tekst
SØK MENY

Økt satsing på kunstproduksjon

Mandag 30. januar behandlet hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylket tildeling av fylkeskommunens utviklingsmidler til kunstproduksjon for 2017.

Total ramme til fordeling var 2 535 000 mill. kroner, mot 1,8 mill. kr i fjor.

- De økte bevilgningene til kunstproduksjon er en bevisst satsing fra fylkestinget - hvor målet er å bidra til utvikling av noen større, langsiktige kunstprosjekter som kan innta en posisjon også nasjonalt. Det er flott at Vestfold har politikere som ønsker å løfte kunstprosjekter som har et slikt potensial, sier kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Arild Moen.

Kunst for 21 millioner

Årets søknader viser at det planlegges kunstaktivitet for mer enn 21 millioner kroner i Vestfold i 2017. I 47 søknader er det søkt om totalt 6,6 millioner kroner fra fylkeskommunen.

- Det planlegges mye spennende innenfor kunstfeltet i Vestfold, og vi er glade for å kunne bidra til at noe av dette kan realiseres. I flere sammenhenger gjør også fylkeskommunens tilskudd at prosjektene kvalifiseres for å kunne søke nasjonale tilskuddsordninger, forklarer Moen.

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for regional utvikling innenfor kulturfeltet, og målet med utviklingsmidlene er å stimulere til økt kunstproduksjon som når flere mennesker i fylket.

I mandagens hovedutvalgsmøte ble det også vedtatt en økning i driftstilskuddet til Stella Polaris på kr. 200 000, samt 400 000 kr i friske midler til prosjekter i regi av regionale paraplyorganisasjoner.

Se listen over de enkelte tildelingene til kunstproduksjon i 2017

Emneord: Kultur