Lytt til tekst
SØK MENY

Nye Horten vgs skal bygges hvitt

Vestfold fylkeskommune inngår samarbeid med Skatt sør for å forhindre kriminalitet i forbindelse med byggeprosjektet nye Horten videregående skole.

– Useriøse aktører i byggebransjen er et samfunnsproblem som vi tar på største alvor. Et samarbeid med Skatt sør vil bidra til å demme opp for den negative utviklingen, sier stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Fredag 31. mars møttes Vestfold fylkeskommune og Skatt Sør for å signere en samarbeidsavtale for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.
Tiltaket virker

Samarbeidsavtalen er en del av Skatt sør sitt arbeid med å mobilisere seriøse aktører i byggebransjen. Målet med samarbeidet er å krympe handlingsrommet til de useriøse aktørene i markedet, og stoppe dem før de kommer inn på byggeplassene og får tilgang til lukrative kontrakter.

– Skatt sør er veldig fornøyd med å inngå samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune i forbindelse med at de skal oppføre ny videregående skole i Horten. Skatt sør har allerede inngått en tilsvarende samarbeidsavtale med Telemark fylkeskommune. Gjennom dette samarbeidet har Skatteetaten erfart at tiltakene virker, og at samarbeidsavtalen er et godt tiltak for ytterligere bevisstgjøring rundt dette viktige arbeidet, sier Helle Hartz Hagen, prosjektleder a-krim Skatt sør.

Skal fremme seriøse aktører

Ved å utveksle registeropplysninger får fylkeskommunen blant annet kunnskap om aktøren de handler med, hvem som faktisk utfører jobben og hvem som faktisk mottar betaling for jobben som blir utført.

– Vi ønsker at Vestfold skal bli et foregangsfylke i den viktige satsingen mot arbeidslivskriminalitet. Avtalen med Skatt sør er et viktig ledd i det arbeidet, og skal hjelpe oss å oppdage eventuelle useriøse og kriminelle aktører i prosjektet nye Horten videregående skole, sier Svensson.

Dette er i tråd med målene til prosjektgruppen Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen, Akrim, som fylkeskommunen er del av. Akrim ble etablert i 2015 som et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i næringslivet og byggebransjen i Vestfold.

- Det skal lønne seg å være seriøs, og avtalen mellom Vestfold fylkeskommune og Skatt sør er et viktig forebyggende tiltak som vil bidra til å fremme de seriøse aktørene i byggebransjen, sier Thormod Hansen, prosjektleder i Akrim og direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA.

Strengere krav i nytt byggereglement

Som ledd i det forebyggende Akrim-arbeidet i VFK ble det vedtatt nytt byggereglement for styring av byggeprosjekter i fylkestinget 15. desember 2016.  Det nye byggereglementet inneholder seriøsitetskrav som er utarbeidet av Difi, KS, Fellesforbundet og BNL. Her stilles det blant annet strenge krav til bruk av leverandørregister, rapportering til Sentralkontoret for utenlandssaker, krav til lønns- og arbeidsvilkår og bruk av innleid arbeidskraft.

Disse kravene er innarbeidet i avtalen mellom Veidekke og VFK vedrørende bygging av nye Horten VGS. Skolen skal tas i bruk ved skolestart i 2019.

 

Les mer om KlimaSats-midler til nye Horten vgs