Lytt til tekst
SØK MENY

Ny stabsdirektør

Kjell Håkon Andersen er ny stabsdirektør

Kjell Håkon Andersen er tilsatt midlertidig i stillingen som direktør for stabsavdelingen i Vestfold fylkeskommune (VFK). Andersen er i dag assisterende utdanningsdirektør for utdanningssektoren i VFK. Han tiltrer stillingen som stabsdirektør for perioden 21. august 2017 til 31. desember 2018. Dette i påvente av regionreformen.

Kjell Håkon Andersen har bakgrunn blant annet som konstituert direktør for utdanningssektoren og rektor ved Holmestrand videregående skole. Han bor på Nøtterøy og er 51 år.

Stabsavdelingen jobber operativt og strategisk for å støtte og utvikle organisasjonen og bidra i fylkeskommunens samfunnsoppdrag. Avdelingen har 120 medarbeidere, og er organisert i seks seksjoner innenfor ansvarsområdene økonomi, juridiske spørsmål, HR, IKT, eiendom, kommunikasjon og servicefunksjoner inkludert politisk sekretariat.

Emneord: Utdanning