Lytt til tekst
SØK MENY

Ny rundkjøring åpner for mer næringsutvikling

Fylkesordfører Rune Hogsnes og ordfører Alf Johan Svele sto for åpningen av den nye rundkjøringen i krysset mellom fylkesvei 32 og fylkesvei 312 på Dokka i Holmestrand kommune. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Mange har bidratt i spleiselaget for å få på plass en rundkjøring ved industriområdene til Bergene Holm AS i Holmestrand kommune. Nå er rundkjøringen offisielt åpnet.

- Endelig er det på plass! Det har tatt tid å få på plass denne rundkjøringen, men så fikk vi til en dugnad der flere har bidratt med penger. Disse spleiselagene som vi har fått som vane å ha i Vestfold, har ført til at vi har bygd veldig mye mer veianlegg, trafikkanlegg, trafikksikringsanlegg enn det vi ellers hadde klart, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Rundkjøringen ved industriområdet til Bergene Holm AS på Dokka i Holmestrand kommune er en viktig brikke for utviklingen av industriområdet til Bergene Holm og for utviklingen av næringsområdene på Rønneberg.

- Vestfold fylkeskommune og hovedutvalget for samferdsel og areal har ivret for denne rundkjøringen lenge. Framkommelighet og trafikksikkerhet er viktig for oss. Men så må vi også ha noe å leve av i framtiden, og det er næringslivet vårt. Og da må vi også lage veier slik at næringslivet kan fungere effektivt, sier Hogsnes.

Mer om den nye rundkjøringen

I januar 2019 ble det inngått avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune om finansiering og ombygging av Dokka-krysset til en firearmet rundkjøring.

Prosjektet inngår i handlingsplanen for fylkesveier 2018-2021 og er et spleiselag. Holmestrand kommune har bidratt med et tilskudd på 5 millioner kroner. Regulering og grunnarbeider er gjennomført av Bergene Holm AS. Prosjektets totalkostnad er 9,4 millioner kroner inklusiv mva.

Byggearbeidene startet ved påsketider og var ferdig i september. Statens vegvesen har hatt byggeledelsen på vegne av Vestfold fylkeskommune. Det er entreprenør Arne Olav Lund AS som har utført arbeidene.

Emneord: Samferdsel