Lytt til tekst
SØK MENY

Ny rektor på Sande videregående skole

Sande videregående skole får ny rektor fra 1. august.
Wenche Lien (58) er tilsatt som ny rektor på Sande videregående skole. Lien har lang erfaring som lærer, rektor og kommunalsjef for skole og oppvekst. Det planlegges for tiltredelse 1. august.

- Jeg gleder med til å ta fatt på oppgaven som rektor ved Sande videregående skole. Å jobbe i en lærende organisasjon hvor kollektive læringsprosesser utfordrer og utvikler oss alle, er både spennende og motiverende, sier Wenche Lien, ny rektor på Sande videregående skole.

Lien har i flere perioder arbeidet som rektor i grunnskolen og som kommunalsjef for oppvekst i Røyken kommune, samt fungert som avdelingsleder ved Lier videregående skole. Hun er nå daglig leder for PedagogHuset AS og er tilknyttet Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Lien er utdannet lærer med matematikk og historie som fag, og har tatt etterutdanning innen organisasjonsteori og ledelse, samt utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo.

- Det er komplekse prosesser som fører til læring og økt læringsutbytte for den enkelte elev, så komplekse at vi stadig må utvikle bedre metoder og større innsikt i disse prosessene. Det å være en positiv bidragsyter inn i et kollektivt profesjonsfellesskap syns jeg er givende og det muliggjør målet om et størst mulig læringsutbytte for elevene, sier Lien.

Wenche Lien etablerte i 2009 PedagogHuset AS, et bemannings- rekrutterings og kompetansebyrå rettet mot skole. Hun forlater stillingen som daglig leder og vervet som styreleder når hun trer inn i rollen som ny rektor på Sande videregående skole.

Viktig tid for Sande videregående skole

Sande videregående skole har omlag 450 elever og 90 ansatte, og tilbyr seks utdanningsprogrammer: elektrofag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, medier og kommunikasjon, studiespesialisering, og teknikk og industriell produksjon.

- Jeg gleder meg til å samarbeide med Wenche som skolens nye rektor. Det er en viktig tid for skolen, og endringer knyttet til Svelvik kommunes overgang til Viken skal møtes på best mulig måte. Sammen med skolens ansatte skal Wenche, som pedagogisk leder, bidra til videre utvikling og jobbe målrettet med det som betyr mest for elevenes læring og utvikling, sier Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Utdanningsdirektøren er rektorens nærmeste overordnede, og hun vil inngå i utdanningsdirektørens ledergruppe sammen med andre rektorer og virksomhetsledere i videregående opplæring i Vestfold.

Emneord: Utdanning