Lytt til tekst
SØK MENY

Ny rektor på Færder videregående skole

Even Storbråten er tilsatt som ny rektor ved Færder videregående skole.
Even Storbråten (52) er tilsatt som ny rektor ved Færder videregående skole. Storbråten er i dag rektor ved Sande videregående skole, og han går over i ny stilling 1. august.

- Jeg ser frem til å starte som rektor ved Færder videregående skole og gleder meg til å bli kjent med skolen, elever og ansatte. Færder er en spennende skole med en viktig rolle i Tønsberg-regionen, spesielt når det gjelder utviklingen av yrkesfagene og studieforberedende innenfor estetiske fag, sier Even Storbråten.

Storbråten er utdannet lærer med kroppsøving og mediekunnskap som fag, og har jobbet som skoleleder i Vestfold fylkeskommune siden 2009. Han er i dag rektor ved Sande videregående skole, en stilling han har hatt siden 2014. Even avsluttet rektorskolen i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus desember 2017.

En skole med gode resultater

Færder videregående skole har ca 650 elever og 140 ansatte, og tilbyr fem utdanningsprogrammer: bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, design og håndverk, kunst, design og arkitektur og teknikk og industriell produksjon. Skolen flyttet inn i et nybygg sentralt i Tønsberg i 2014.

- Skolen har de siste årene oppnådd mange gode resultater som det er fint å ta med seg inn i en tid der mye skjer. Sammen skal vi bidra til å bygge den nye fylkeskommunen, ny struktur i yrkesfagene og fagfornyelsen skal implementeres. Vi skal fortsette skolens gode arbeid med den strategiske planen for videregående opplæring. Det å få delta i alt dette og arbeidet mot skolens visjon som er å utdanne elever til yrker for fremtiden, gjør at jeg gleder meg stort til å starte opp i august, sier Storbråten.

Utdanningsdirektøren er rektorens nærmeste overordnede, og han vil inngå i utdanningsdirektørens ledergruppe sammen med andre rektorer og virksomhetsledere i videregående opplæring i Vestfold.

- Jeg gleder meg til å samarbeide med Even som Færders nye rektor og følge skolens gode arbeid videre. Sammen med de ansatte skal rektor som pedagogisk leder bidra til skolens videre utvikling og jobbe målrettet med det som betyr mest for elevenes læring og utvikling, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.