Lytt til tekst
SØK MENY

Nytilsatt rektor for sammenslått fagskole

Foto: Irmina Celebic
Rektor Jens Christian Thysted (61) ved Fagskolen Telemark er tilsatt som rektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark fra 1. januar 2020.

- Jeg gleder meg til å delta i utformingen av framtidas fagskole i Vestfold og Telemark. Den sammenslåtte organisasjonen representerer et betydelig spenn i kompetanse, og innenfor noen fagområder vil den nye fagskolen være toneangivende i nasjonal målestokk, sier Jens Christian Thysted. 

Fagskolen i Vestfold og Fagskolen i Telemark blir slått sammen 1. januar 2020. Skolen vil ha de samme lokasjonene som i dag; Campus Vestfold på Bakkenteigen i Horten og Campus Telemark på Kjølnes i Porsgrunn.

Thysted vil frem til sammenslåingen fungere som prosjektleder for fusjonsprosessen, ved siden av sitt arbeid som rektor ved Fagskolen Telemark.

Erfaren rektor

Jens Christian Thysted har vært rektor ved Fagskolen Telemark siden 2010. Han har en lang erfaring og bakgrunn som leder i næringslivet. Thysted er utdannet maskiningeniør med tilleggsutdanning innenfor økonomi og skoleledelse. Fagskolen Telemark har hatt en sterk vekst under hans ledelse.

- Den sammenslåtte fagskolen vil ha enda større mulighet til å tilby utdanninger tilpasset behovene i lokalt og regionalt arbeidsliv. Ambisjonen er at Fagskolen Vestfold og Telemark skal være en tydelig og betydelig kompetanseaktør i Vestfold og Telemark, og at den skal fortsette å vokse de kommende årene, sier Thysted.

Lang historie

Den nye fagskolen vil bli blant de største fagskolene i landet med i overkant av 800 studenter og 50 ansatte ved sammenslåingstidspunktet.

De eksisterende fagskolene er to gamle og ærverdige institusjoner som har tilbudt teknisk utdanning siden henholdsvis 1855 (Horten) og 1884 (Porsgrunn), og fra 2008 også tilbud innenfor helsefag. Når det gjelder tekniske fag, har begge skolene utdanningstilbud innenfor elektrofag, mens Fagskolen Telemark i tillegg har tilbud innenfor bygg- og maskinfag. Fra høsten 2019 vil Campus Vestfold igjen tilby de toårige maritime utdanningene for dekk- og maskinoffiser på ledelsesnivå. Mange av utdanningene tilbys i dag som nettundervisning med samlinger.