Lytt til tekst
SØK MENY

Oppsiktsvekkende kunst til nye Horten vgs

Glassvegger: detalj fra modell til Vatnes skisseutkast Foto: Vestfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune har satt av 4,2 millioner kroner til kunstprosjekter fra byggebudsjettet. Med inspirasjon fra havets bunn ble Siv Bugge Vatne utpekt til kunstoppdraget.

4,2 millioner kroner til kunstprosjekter

Av 11 kunstprosjekter med tildeling fra KORO, Kunst i det offentlige rom, fikk Horten videregående skole tildelt den nest høyeste summen på 800 000 kroner.

Kunstneren Siv Bugge Vatne ble utpekt med sitt forslag for glass til biblioteksveggene i skolen. Idéen til kunstverket «Enda dypere» er basert på en bit fra Hortens maritime forskning og historie. Til uteområdet for skolen har den danske kunstneren Jeppe Hein takket ja til å komme med et forslag til kunstprosjekt, og vil komme med utkast denne våren.

Begge kunstprosjektene skal være ferdige når skolen åpner høsten 2019. Kunstutvalget har bestått av elever og ansatte ved skolen, arkitekt og landskapsarkitekt, fylkeskommunen og kunstkonsulenter.

 

Et gjennomtenkt valg av kunstverk

Kulturdirektør, Arild Moen, støtter Kunstutvalgets begrunnelse til kunstverk, og opplever kunstverket «Enda dypere» som fleksibelt for store deler av bibliotekets glassvegger.

- Motivet er fragmentarisk og inspirert av sjøbunnen rundt Horten. Samtidig er det et konsept basert på havområdene fra et atlas og arbeidet til den tidligere havforskeren Hjalmar Broch fra Horten, sier kulturdirektøren.

Prosjektet fremmer potensiale for å bli et sterkt og visuelt blikkfang i bygget og virke stimulerende i et miljø der man søker informasjon, styrker forskning og tilbyr dybdekunnskap.

- Mer kunst i våre offentlige rom er en god investering, fortsetter kulturdirektøren. Det at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet, gjør noe med oss som mennesker. Vi stopper litt opp, snakker sammen, lar oss undre og tar frem våre egne følelser fordi kunst gjør noe med oss i et folkehelseperspektiv. Vi blir friskere ved å ha kunst rundt oss, akkurat som på nye Horten videregående skole, avslutter kulturdirektøren.

 

Kunst inspirert fra havets bunn

Kunstneren Siv Bugge Vatne arbeider med skulpturer og objekter hvor utgangspunktet er historiske kilder, vitenskap og natur. Med en bred utdannelse innen kunst fra flere skoler innen- og utenlands, har hun mange kunstoppdrag bak seg, men ingen lik dette oppdraget.

- Å lage kunst til en så flott utformet skole er en stor ære. Det er så mange sider ved bygget som er fantastiske, som at det er miljøklassifiert som BREAM NOR Outstanding, noe bare to andre bygg i Norge er. Og så kommer verket til å stå sammen med det som kommer til å bli verdens største trapp i heltre, sier en stolt Siv Bugge Vatne.

Vatne ønsker å ha rettet fokus opp mot havet, og håper kunstverket kan inspirere ungdommer til å ville vite mer om utfordringer knyttet opp mot nettopp havet.

- Jeg tenker at havet trenger gode hoder og en av motivasjonene bak kunstverket var akkurat det. Og jeg håper kunstverket kan være med på å vekke tørsten etter å vite mer.

I likhet med Vatne, skal også kunstneren Jeppe Hein sette sitt verk over den nye Vestfold-skolen. Kunstverk av Hein har satt sitt preg over hele verden, og skal nå få lage kunst til Hortens videregående skole uteområder. I Norge er han kanskje mest kjent for sin store vann-installasjon i Kistefos skulpturpark.