Lytt til tekst
SØK MENY

Ny fastlandsforbindelse lagt ut på høring

Gå direkte til

Si din mening om bru eller tunnel fra Nøtterøy og Tjøme.
Bypakke Tønsberg-regionen har anbefalt to alternativer til ny forbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen vedtok i et møte 28. november å legge to alternative forslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 9. februar.

 

  • I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes, og tilknytning til krysset ved Jarlsberg travbane.
  • I korridor 2 alternativ 16730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten uten gang- og sykkelvei, og tilknytning til Kjelle-krysset. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.

 

Ny fastlandsforbindelse planlegges med fire felt og trafikkregulerende tiltak. Tverrforbindelse i Bekkeveien mellom Smidsrødveien og Kirkeveien inngår i prosjektet.

Alle plandokumentene ligger på nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen.

Slik sender du inn en høringsuttalelse Alle kan si sin mening om alternativene til ny fastlandsforbindelse – innbyggere så vel som offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv og andre interessenter. Fristen for å sende inn høringsuttalelser er fredag 9. februar 2018.

Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no eller per post til Vestfold fylkeskommune, Pb 2163, 3103 Tønsberg

Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme».

Informasjon i høringsperioden Det vil bli gjennomført åpne kontordager og åpne møter i høringsperioden:

Åpne kontordager:

  • Tirsdag 12. desember klokken 14.00 – 18.30; SpareBank 1 BV, Teie torv
  • Torsdag 14. desember klokken 14.00 – 18.30; Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Åpne møter: Det vil bli arrangert to åpne møter i midten av januar. Disse vil annonseres særskilt.

Les mer om Bypakke Tønsberg-regionen på nettsiden og Facebook.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?