Lytt til tekst
SØK MENY

Norges første helserådgiver for lærlinger

Nå kan Vestfolds lærlinger og lærekandidater kontakte sin egen helserådgiver. Foto: VFK
Vestfold fylkeskommune har nå opprettet en helt ny stilling: Helserådgiver for unge lærlinger i bedrift. Stillingen er etterlengtet og kan være avgjørende for lærlingers opplæringsløp.

– Dette er et tiltak som samsvarer godt med strategiplanen for videregående opplæring og satsingsområdet, livsmestring. En helserådgiver for lærlinger kan være et godt og riktig grep som ekstra støtte for lærlingene våre, sier utdanningsdirektøren i Vestfold fylkeskommune, Lisbeth Eek Svensson.

Fylkestinget vedtok i desember i 2017 å bevilge midler til støtte til bedrifter som har lærlinger som står i fare for å falle fra sitt lærlingeløp. Derfor har Vestfold fylkeskommune opprettet stillingen helserådgiver for unge lærlinger i bedrift.

Først i landet

I Vestfold fylkeskommune fordeler elevene seg jevnt mellom yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram, og innsøkingen til yrkesfagene er økende. Nå er de først i landet med ansettelsen av en helserådgiver for lærlinger.

– Det er prosentvis flere som slutter i opplæringsløpet sitt i løpet av læretida enn det er i videregående skole. Norge trenger flere fagarbeidere, og helserådgiveren skal være en støttespiller for dagens lærlinger, opplæringskontorer og lærebedrifter. Jeg håper vi kan hente verdifulle erfaringer på dette området, sier utdanningsdirektøren.

Helserådgiverens oppgaver

Synnøve Storvollen startet som helserådgiver i Vestfold fylkeskommune 1. januar 2019, og har gjennom et langt arbeidsliv hatt kontakt med ungdom.

– Jeg har tro på dagens ungdom som har mye kunnskap på mange områder. Samtidig har jeg erfart at noen av dem mangler kunnskap om hva som skal til for å håndtere livets utfordringer på en god måte. Dette kan for eksempel være kunnskap om hvordan håndtere vanskelige følelser, bygge gode relasjoner og ta lederskap i eget liv. Den kunnskapen har jeg lyst til å bidra med, sier Storvollen.

Helserådgiveren skal bidra til at flere fullfører og består videregående opplæring, og opplever større grad av livsmestring.

– Først og fremst kan jeg lytte og være en samtalepartner for de lærlingene som har behov for det. Noen trenger bare å få satt ord på tankene, andre trenger hjelp til å sortere litt, og noen trenger å lære enkle teknikker eller øvelser de selv kan bruke for å håndtere vanskelige ting bedre. De kan også få råd i helserelaterte spørsmål, sier Storvollen.

Hvem kan ta kontakt med deg?

– Alle som erlærlinger i Vestfold er velkommen til å ta kontakt med helserådgiver. Det samme gjelder for bedrifter med lærlinger som står i fare for å falle fra. Vi ønsker at bedrifter tar kontakt i en tidlig fase dersom det er noe som «butter» eller skurrer. Dette skal være et lavterskeltilbud for å få så mange som mulig til å fullføre opplæringen sin, sier Storvollen.

Emneord: Utdanning