Lytt til tekst
SØK MENY

Gode nærmiljø betyr mye for folkehelsa

Foto: VFK
Hvordan skaper vi gode nærmiljø og lokalsamfunn i Vestfold sammen med innbyggerne? Dette er et viktig spørsmål å stille seg i et fylke hvor bærekraftig arealpolitikk og fortetting er på dagsorden.

Vestfold har vært aktiv medspiller i det nasjonale nærmiljøprosjektet, hvor dette spørsmålet har stått i sentrum. Prosjektet ble avsluttet i 2018 og resultatene bringes nå videre i regionale og kommunale planer.

Barn og unges livssjanser øker i et godt nærmiljø

Forskning viser at barn og unges livssjanser og fremtidsmuligheter påvirkes av materielle, sosiale og organisatoriske forhold ved nabolaget de vokser opp i.

Les den nye rapporten om barnefattigdom og nabolagseffekter.

Ellen Eriksen, leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune, er fornøyd med at Vestfold har vært en aktiv bidragsyter i den nasjonale satsingen.

– Vi ser at det har stor verdi å jobbe med barn og unges perspektiv på eget nærmiljø, sier Eriksen.

Hun peker på at temaet står sentralt i den nye regionale planen for folkehelse som nettopp har vært på høring. Planen har fått bred støtte, og dette temaet er noe flere høringspartnere løfter fram. Ett av samfunnsmålene er at nærmiljø og lokalsamfunn kontinuerlig utvikles som ressurser for helse og trivsel. Strategien er at vi ivaretar helsefremmende fysiske og sosiale nærmiljøkvalitetene når vi planlegger samfunnet vårt. Planen kommer til endelig behandling i fylkestinget i mars.

Folkehelseperspektivet inn i kommuneplanleggingen

På avslutningskonferansen for Nærmiljøprosjektet understreket folkehelseminister Åse Michalsen de positive helseeffektene et godt nærmiljø kan gi – for alle. Evalueringen av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) viser at å sørge for gode nærmiljø fortsatt er et utviklingsarbeid. Folkehelseperspektivet skal inn i kommuneplanleggingen, men undersøkelser viser at det skjer i for liten grad.

Mer om konferansen her.

– Kommunene i dette prosjektet har gjort en dugnad i arbeidet med implementeringen av folkehelseloven, mener Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune. Her er det gjort viktige erfaringer med arbeidsformer som løfter folkehelseperspektivet inn i kommunale planer.

Kommuner fra Vestfold har formet utviklingsarbeidet

Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» (Helse- og omsorgsdepartementet 2015) slår fast at nærmiljøet er en viktig arena i folkehelsearbeidet, og et utviklingsområde i folkehelsepolitikken. Helsedirektoratet lyste i 2015 ut tilskuddsmidler til Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2015-2018. Som én av 8 fylkeskommuner ble Vestfold fylkeskommune valgt ut, sammen med kommunene Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten og Larvik og Universitetet i Sørøst-Norge. Alle kommunene har kartlagt nærmiljøkvaliteter sammen med innbyggerne, og benyttet kunnskapen som beslutningsgrunnlag for nye tiltak, strategier og planer.

Gjennom nærmiljøprosjektet har kommuner i Vestfold fersk erfaring med dette. Ved å ta i bruk i disse erfaringene, vil vi styrke de positive helsefaktorene i nærmiljøene våre, sier folkehelsesjef Rune Kippersund.

Emneord: Folkehelse