Lytt til tekst
SØK MENY

Nærmere UNESCOs verdensarvliste

Med kulturminner fra vikingtiden

Det har vært en lang prosess hvor Vestfold fylkeskommune har bidratt for å få skipshaugene i Vestfold inn på UNESCOs verdensarvliste. Prosessen startet i 2010 som et samarbeid mellom fem nasjoner som har kulturminner fra vikingtid.

Det internasjonale samarbeidet, som fylkeskommunen den gang var del av, lyktes ikke. Denne gangen skal Norge søke inn sine egne steder fra vikingtiden.

Veien videre

Torsdag 18. mai 2017 kom klima og miljøvernminister Vidar Helgesen med gode nyheter som kan starte en ny prosess som inkluderer Vestfolds vikingsteder, Borre, Gokstad og Oseberg, i en ny nominasjonsprosess.

Se video fra besøket med Vidar Helgesen

Med en plass på UNESCOs verdensarvliste kan Vestfold få økt internasjonal interesse blant besøkende. Dette kan også bidra til økt verdiskaping, bedre reiselivsprodukter og forskning på skipshaugenes historie.

– Dette er med på å øke attraksjonsverdien til Vestfold, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Det er Riksantikvaren som gjør de faglige vurderingene om søknaden skal nomineres. Oppdraget fra statsråd Helgesen til riksantikvaren er som følger:

«Med utgangspunkt i verdensarvkomiteens vedtak fra Bonn sommeren 2015 og Riksantikvarens anbefaling til departementet i brev av 01.07.16, ber KLD [Klima- og miljødepartementet] om at RA [Riksantikvaren] vurderer grunnlaget for en mulig norsk vikingetid-nominasjon. I tråd med verdensarvkomiteens anbefaling bør det som del av prosessen innhentes råd og veiledning fra ICOMOS [International Council on Monuments and Sites]»

Et drøftingsgrunnlag leveres innen 1. november 2017. Det betyr at prosessen kan gå videre og vikingtiden i Vestfold kan få en plass blant verdens viktigste kulturminner.

 

klima og miljøvernminister Vidar Helgesen