Lytt til tekst
SØK MENY

Nærmere datasenter i Vestfold

Olav Falk-Pedersen, leder for Verdiskapingsinitiativet Foto: Christian Brekke
Politikere og næringsliv i Vestfold ønsker å etablere et stort datasenter i fylket. Onsdag 6. september inviterte Verdiskaping i Vestfold og NHO politikere og næringsliv til informasjonsmøte på HSN Campus Vestfold.

Politikere og næringsliv i Vestfold ønsker å etablere et stort datasenter i fylket. Onsdag 6. september inviterte Verdiskaping i Vestfold og NHO politikere og næringsliv til informasjonsmøte på HSN Campus Vestfold.
Fylkesordfører Rune Hogsnes innledet med å fortelle om viktigheten av å ta det grønne skiftet på alvor og synliggjøre Vestfolds kvaliteter som lokasjon for datasenter.
– Data og IT er utvilsomt kommet for å bli, og datasenter er en nøkkelbrikke på det digitale kartet. Vestfold trenger verdiskaping og er et attraktivt sted å etablere datasenter. Vi har god tilgang på grønn energi og et stort kompetansemiljø. Vestfold er Norges svar på Silicon Valley, noe som må synliggjøres, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.
Bakgrunnen for seminaret er mulighetene knyttet til en etablering i Vestfold. I løpet av de 12 første årene kan et datasenter gi opp mot 2500 årsverk og ha verdiskapingseffekter på nærmere 600 millioner kroner.

Første intensjonsavtale på plass

Den første intensjonsavtalen om lokasjon på Sundland i Sandefjord kom på plass mellom grunneieren og Statkraft i mars 2017. Tomten har siden blitt politisk behandlet og blir nå regulert for formålet. Dette er et viktig skritt for å realisere datasenterplanene.
– Skal vi få ut effektene i Vestfold må vi ha en offentlig forvaltning som er «på». Vi har jobbet med flere tomter, og er svært fornøyd med samarbeidsavtalen på Sundland, sier leder for Verdiskapingsinitiativet, Olav Falk-Pedersen.
I møtet delte skandinaviske aktører erfaringer, kunnskap og tips knyttet til en etablering. Et av selskapene, Bulk Infrastructure, driver innen eiendomsutvikling og logistikk. De jobber blant annet med å realisere verdens største grønne datalagringssenter i Vennesla.

En digital revolusjon

I motsetning til våre naboland, har ikke Norge så langt klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer. Eier Peder Nærbø i Bulk Infrastructure pekte på en mulig forklaring.
– Fibernett er sentralt i infrastrukturen til et datasenter. For at vi skal kunne bygge det som blir neste generasjons næring i Norge, kreves stor bredbåndskapasitet. Vi trenger et godt utbygd fibernett med flere tilbydere og føringsveier, sier Nærbø.
Datasenter er den raskest voksende kraftkrevende industrien i verden, og Statkraft hevder at Norge og Vestfold er attraktivt.
– Vi er i en digital revolusjon, og det må vi utnytte.  Det har positive lokale og regionale effekter, og datasentre i Norden kan bli en sterk bidragsyter til det grønne skiftet på globalt nivå, sier prosjektleder Atle Haga i Statkraft.

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold. Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune med mål å øke verdiskapningen i Vestfold.


Ler mer om Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold