Lytt til tekst
SØK MENY

Når voksne er elever

Workshops for lærere og ledere

Kompetansebyggeren vil på sin planleggingsdag 11. august tilby tre ulike workshops med fokus på de voksnes læring. Vi ønsker å tilby alle lærere og ledere i Vestfold fylkeskommune å delta sammen med ansatte fra Kompetansebyggeren i Vestfold.

Påmeldingsfrist: Innen onsdag 9. august med angivelse av hvilken workshop man ønsker å delta på. Påmelding skjer via mail til avdelingsleder Trond Skrede:tronds@vfk.no eller til konst. studierektor Vanja Thoen: vanja.thoen@vfk.no

Vi vil tilby følgende workshops:

1. Lesing og skriving i alle fag: Fra hva til hvordan

Kurset tar for seg hvordan eksplisitt og språkbasert undervisning (sirkelmodellen for læring og sjangerpedagogikk) kan gi deltakerne støtte i faglæring og tekstkompetanse i alle fag. Ved å bruke denne modellen lærer deltakerne å lese med forståelse og ikke minst å kunne produsere egne tekster i samsvar med ulike sjangerforventninger som fins i videregående opplæring. På kurset presenteres undervisningseksempler fra samfunnsfag, norsk og naturfag.

Hovedtemaer som kan inngå i kurset:

 • Aktivering av forkunnskaper, førlesing og utforskende klasseromsdialog
 • Lesestrategier og leseutvikling
 • Modelltekster (struktur og språklige særtrekk gjøres eksplisitte)
 • Samskriving, skriverammer og skrivestrategier
 • Prosessorientert skriveopplæring, tilbakemeldinger og vurdering for læring

Kursholder vil tilpasse innholdet til ønsker fra oppdragsgiver. Kursdagen blir gjennomført som en blanding av forelesning, refleksjon, dialog, demonstrasjon og praktiske øvelser.

Målgruppe: Kurset er spesielt relevant for lærere som underviser på studieforeberedende utdanningsprogram, men også for lærere som underviser i fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Kurset kan også innrettes spesielt mot lærere som underviser i grupper med minoritetsspråklige.

Varighet: kl. 09.00 - 15.00

Pris: Gratis for alle ( enkel lunsj inkludert)

Kursholder: Unn Leirvåg (Høgskolen i Sørøst-Norge)

2. Matematikk med hjertebank

Kurset vektlegger hvordan voksne kan overvinne matteskrekk og negative følelser overfor regning. Regning er viktig på en rekke livsområder, men for å mestre regning må det grunnleggende være på plass. Kurset viser hvordan lærere kan legge til rette for at voksne deltakere kan styrke regneferdighetene sine og dermed komme videre med skolegang, og mestre hverdagsliv og samfunnsliv. Kurset vil vise konkrete undervisningseksempler i hvordan arbeide med regning for voksne.

Hovedtemaer:

 • Læringsstrategier
 • Vekting av relevante matematikkoppgaver
 • Språket som verktøy

Målgruppe: Lærere som underviser i videregående opplæring for voksne.

Varighet: kl. 09.00 - 15.00

Pris: Gratis for alle (enkel lunsj inkludert)

Kursholder: Iris Krokmyrdal, lærer ved Bergen Voksenopplæring og forfatter av boka " Matematikk med hjertebank"

3. Norsk i helsearbeiderfaget for deltakere med et annet førstespråk enn norsk

Hva kreves av norskspråklige ferdigheter i helse- og omsorgsarbeid, og hvordan utvikle tilstrekkelige muntlig og skriftlige ferdigheter? Kurser presenterer resultater fra ny forskning innen feltet og har en praksisnær tilnærming. Det blir lagt vekt på hvordan man i en helsefaglig sammenheng kan arbeide med å utvikle elevenes språkferdigheter slik at de stiller godt rustet til arbeid i helsesektoren.

Hovedtemaer:

 • Hvilken språkkompetanse trenger helsefagarbeidere i Norge
 • Hvilke språklige elementer bør vektlegges i undervisning og veiledning?
 • Hvordan styrke fagspråket til elever med et annet førstespråk enn norsk?

Kursdagene blir gjennomført som en blanding av forelesning, dialog og samarbeid i grupper.

Målgruppe: Kurset retter seg særlig mot læerere som underviser i fellesfag på yrkesfaglig, men kan også være relevant for lærere som underviser i studieforberedende utdanningsprogram.

Varighet: kl. 09.00 - 15.00

Pris: Gratis for alle (enkel lunsj inkludert)

Kursholdere: Marit Greek, sykepleier og førstelektor i pedagogikk og Kari Mari Jonsmoen, førsteamanuensis i norsk fagdidatikk. Begge er tilsatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Emneord: Utdanning