Lytt til tekst
SØK MENY

Nå kan elever klage på muntlig eksamenskarakter

Gå direkte til

Denne våren får elever ved to videregående skoler i Vestfold tilbud om å bli filmet på muntlige eksamen. Forsøksordningen er den første av sitt slag i Norge, og hensikten er å gi elevene muligheten til å klage på karakteren.
Sande– og Thor Heyerdahl videregående skole er valgt ut for pilotprosjektet. Foto: VFK

Det er vanligvis bare mulig å klage på formelle feil ved gjennomføringen av muntlig eksamen. Hvis eksamen blir filmet, vil det være mulig å klage på karakteren i tillegg.

Ved eksamen denne våren, gjennomføres en forsøksordning i Vestfold med filming av muntlig eksamen. Elever på studieforberedende utdanningsprogram ved Sande videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole, som blir trukket ut til eksamen i fagene norsk, historie, og religion og etikk, får tilbud om at deres muntlige eksamen blir filmet.

Fylkespolitikere vil gi elevene utvidet klagemulighet

Vestfold fylkesting vedtok i 2017 å sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om en forsøksordning med å filme muntlig eksamen. Formålet var å gi elevene mulighet til å klage på karakteren på muntlig eksamen i likhet med hvordan de kan klage på en skriftlig eksamen.

– Vi er glade for å gi elevene denne muligheten. Dette sikrer elevens rettigheter og sikrer prosessen rundt karaktersetting, sier Frode G. Hestnes, leder av hovedutvalg for utdanning i Vestfold fylkeskommune.

Kunnskapsdepartementet innvilget søknaden i november, etter at Datatilsynet hadde vurdert innholdet opp mot personvernlovgivningen. Denne våren innføres forsøksordningen ved muntlig eksamen i tre fag, på to videregående skoler i fylket. Forsøket gjelder også for eksamen våren 2020.

Filmingen er frivillig og elevene må gi sitt samtykke på forhånd. Filmen skal kun brukes som dokumentasjon ved en klage, og blir slettet etter klagefristens utløp.

Erfaringene fra forsøksordningen skal evalueres av et eksternt miljø for å finne ut om flere bør få tilbud om filming av muntlig eksamen. Hovedspørsmålet i evalueringen vil være i hvilken grad rettsikkerheten blir styrket gjennom filming av muntlig eksamen, sett i forhold til hvilke belastninger og eventuelle ulemper filmingen medfører

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?