Lytt til tekst
SØK MENY

Nå får sykehuset et godt kollektivtilbud

Foto: Vestfold kollektivtrafikk
Sykehuset i Vestfold er et reisemål for mange, men kollektivtilbudet har ikke vært godt nok. Nå legges bussrutene i Tønsberg om og det blir busstopp rett utenfor hovedinngangen.

Fra mandag 8. oktober endres flere av bussrutene gjennom Tønsberg. Bussene tar den nye traseen i Halfdan Wilhelmsens allé, med et stopp i begge retninger rett utenfor inngangen til sykehuset. Med det får pasienter, besøkende og ansatte på sykehuset et langt bedre kollektivtilbud enn tidligere.

- Sykehuset er Vestfolds største arbeidsplass og nå får de ansatte et veldig godt busstilbud. Bussen vil også være et godt alternativ for mange pasienter og besøkende til sykehuset. Nå kan de gå av rett utenfor sykehuset. De som tidligere kjørte bil, kan ta bussen og slippe å tenke på parkering, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

Fint med sykehus i byen

Noen i Tønsberg vil få lengre vei til bussen, men veldig mange vil oppleve å få et bedre busstilbud når bussene flyttes fra Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé.

- Vi er heldige som har et sykehus midt i byen. Vi har både tog og buss nær sykehuset, og de som bor sånn til at de har et godt kollektivtilbud, kan kjøre kollektivt. Det frigjør parkeringsplasser på sykehuset, slik at de som ikke kan kjøre buss lettere får tilgang på parkering, sier Hønsvall.

Det er fylkespolitikerne som har vedtatt å gi sykehuset et bedre kollektivtilbud. Politikerne har i lang tid ønsket å gjøre om på busstraseen, men det var nødvendig å gjøre arbeid på og langs veien, for eksempel lage holdeplasser, for å legge til rette for at bussen skal komme raskt fram i Halfdan Wilhelmsens allé.

- Hver buss har et stort potensial for å redusere antallet biler i gatene, og en full buss reduserer køen med noen 100 meter. Jeg håper reisende til sykehuset som kan, velger buss fremfor bil. Og at bilister slipper fram bussen, slik at den kan holde rutetidene sine forbi sykehuset og videre på ruta, sier hovedutvalgsleder Hans Hilding Hønsvall.

Vestfold fylkeskommune er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss. Gjennom utvikling av kollektivtilbudet ønsker fylkeskommunen å bidra til en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre by- og tettstedsmiljøer. Den daglige driften utføres av selskapet Vestfold kollektivtrafikk AS (VKT) på vegne av fylkeskommunen.

Enkelt å ta bussen til sykehuset i Tønsberg

Fra mandag 8. oktober stopper disse bussene ved Sykehuset i Vestfold:

Linje 01 Horten - Stavern
Linje 110 Solvang
Linje 111 Husvik
Linje 115 Husvik – Vallø
Linje 116 Borgheim - Skallevold
Linje 118 Sandeåsen – Presterød

Les mer om ruteendringene på nettsiden til Vestfold kollektivtrafikk.

Emneord: Samferdsel