Lytt til tekst
SØK MENY

Mulighetsanalysen er klar

Statens vegvesen har utarbeidet en mulighetsanalyse for et fremtidig helhetlig transportsystem i Larvik, som nå er ferdig. Dette er et faglig grunnlag som skal videre til politisk behandling i kommunestyret og fylkestinget.

Statens vegvesen har ledet arbeidet på vegne av Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Bane NOR, Kystverket og Larvik havn KF. Arbeidet er finansiert som et spleiselag mellom partene, og det er avsatt 6 mill. kr til dette.

Torsdag 2. mars kl. 18.00 - 20.00 vil det være åpent møte om mulighetsanalysen på Bylab på torget i Larvik.

Trafikale utfordringer

Larvik kommunestyre og Vestfold fylkesting ba i 2011 Statens vegvesen utarbeide en konseptvalg-utredning (KVU) for transportsystemet. Bakgrunnen for dette var trafikale utfordringer, særlig knyttet til øst – vest forbindelsen og havneproblematikk. Etter behandling i Samferdselsdepartementet fikk Larvik i 2014 fritak for KVU. Begrunnelsen var at det hovedsakelig var fylkeskommunale og kommunale veger og at det ikke var konseptuelle forskjeller mellom mulige løsninger.

Selv om man hadde fått fritak for KVU, anbefalte kommunestyre og fylkesting at det ble gjennomført en prosess for å bli enig om utfordringene, mål og strategier videre og forankre dette før man starter opp med videre planlegging etter Plan og bygningsloven (PBL). Dette arbeidet er gjennomført i denne mulighetsanalysen.
Samordne og etablere felles forpliktelse

Hensikten med Mulighetsanalysen er å samordne og etablere felles forpliktelse for de viktigste aktørene innen areal, by- og transportutvikling i Larvik kommune og fastsette mål og utfordringer før man igangsetter planlegging etter plan og bygningsloven for de valgte framtidige løsningene.

Les hele rapporten her

Emneord: Samferdsel