Lytt til tekst
SØK MENY

Millionstøtte til krafttak for kysttorsken

Vestfold fylkeskommune får tre millioner i støtte fra Oslofjordfondet til et forskningsprosjekt som skal bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene i Ytre Oslofjord.

Flere viktige fiskebestander i Ytre Oslofjord er drastisk redusert de senere årene. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold har derfor gått sammen med de marine nasjonalparkene i Ytre Oslofjord og Havforskningsinstituttet om et forskningsprosjekt som skal legge grunnlaget for restaurering av økosystemet. Prosjektet får tre millioner i støtte fra Oslofjordfondet.

– Dette er et viktig bidrag til en god og nødvendig miljøsak. Forskningen skal skaffe ny kunnskap om økosystemet i Ytre Oslofjord og legge grunnlaget for gode forvaltningstiltak som kan bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene, deriblant kysttorsken, sier rådgiver Lars Wilhelm Solheim i Vestfold fylkeskommune.

Det skal utvikles en dynamisk forvaltningsmodell der man gjennom kontinuerlig læring kan teste ut ulike tiltak, evaluere effektene og justere kursen underveis. Prosjektet vil fokusere på både fiskebestand, vannkvalitet, utviklingen i de ulike artenes naturlige miljø og trusselen fra fremmede arter.

– Dette er forskning som er viktig ikke bare for miljøet og forvaltningen, men også for de mange hundre tusen fritidsfiskerne som bruker Ytre Oslofjord aktivt, sier styreleder Rune Fredriksen i Oslofjordfondet.

De to fylkeskommunene skal gjennomføre forskningsprosjektet i samarbeid med Færder nasjonalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark og Havforskningsinstituttet Flødevigen.

Støtte til prosjekter rundt Oslofjorden

 Styret i Oslofjordfondet har vedtatt å bevilge forskningsmidler til elleve nye forskningsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.

– Vi har hatt mange gode søknader til vurdering og har stor tro på at flere av prosjektene som nå får støtte, vil gi viktige bidrag til innovasjon og verdiskaping i regionen vår, sier Fredriksen.

Til sammen gir Oslofjordfondet 37 millioner kroner til ny og spennende forskning i regionen rundt Oslofjorden. Jotun AS i Sandefjord, Sensovann AS fra Borre, OBS Nova på Husøysund, Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene IKS er blant aktørene som får millionstøtte.

Vestfoldmuseene IKS, der fylkeskommunen er største eier, får 4,5 millioner i støtte til å utvikle nye og effektive metoder for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design laget av plast. Målet er å hindre at en viktig del av kulturarven smuldrer opp.

For full oversikt over prosjektene som fikk midler i denne tildelingsrunden, se Oslofjordfondets hjemmeside

Emneord: Miljø og klima