Lytt til tekst
SØK MENY

Millionpris til Fagskolen i Vestfold

Fagskolen i Vestfold har vunnet Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017 for sitt nettbaserte etterutddannings-studie for elektromontører. Det er første gang denne prisen har blitt delt ut, og juryen var enstemmig i sin avgjørelse.

- Prisen har stor betydning for anerkjennelse av det systematiske arbeidet skolen gjør for å legge til rette for god nettundervisning. Prispengene skal benyttes til å videreutvikle skolens nettpedagogiske opplegg. I tillegg ligger det i forutsetningen for tildelingen at skolen skal spre sin erfaring og kunnskap med andre utdanningsaktører. Vi gleder oss til å jobbe videre innenfor et nytt utdanningskonsept i nær tilknytning til lokalt arbeidsliv, sa rektor OlaSmåkasin etter tildelingen i dag.

Være lenger i jobb

Pilotprosjektet Elektroteknikerstudie er historiens første vinner av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler. Tiltaket skal sørge for at elektromontører blir værende lengere i jobb gjennom etterutdanning.

 - 6 av 10 bedrifter melder om et behov for fagarbeidere. Elektroteknikerstudie er et fantastisk eksempel på at samarbeid mellom bransje og utdanningsinstitusjon gir fagfolk anledning til å studere videre, og på den måten bidra med utvidet kompetanse på arbeidsplassen, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut prisen under NOKUTs fagskolekonferanse i Bergen i dag.

Elektroteknikerstudiet er et samarbeid mellom NHO ved landsforeningen Nelfo, avdeling Buskerud, og Fagskolen Vestfold.

Undervisningen tett på virkeligheten

Studentene som har deltatt i pilotprosjektet ble valgt ut av bedriften der de arbeider for å kunne få etterutdanningen. NOKUT-direktør Terje Mørland er svært imponert over tiltaket:

- Undervisningsopplegget er gjennomtenkt og systematisk med tanke på læringsutbytte. Tett kontakt mellom studentene, fagskolen og arbeidsplassen gjør at hver enkelt student kan jobbe med faglige utfordringer forankret i egen arbeidssituasjon.  Elektroteknikkstudiet er verdige vinnere av årets pris.

Stimulere fagmiljøer

Prisen er på 1 million kroner og kan deles på flere tiltak. Formålet med prisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Dette er vinneren  

  •  På forespørsel fra NHO ved landsforeningen Nelfo avdeling Buskerud i oktober 2015 opprettet Fagskolen i Vestfold et pilotprosjekt for å utvikle et nettbasert studie som en etterutdanning for elektromontører.
  •  Etterutdanningstilbudet skal gjøre elektromontører dyktigere som fagfolk, og dermed sette dem i stand til å arbeide lengere. Bransjen har nemlig opplevd en lekkasje av fagfolk som resultat av manglende kompetanse.  
  •  Studiet er nettbasert og studentene velges ut av bedriften der de jobber for å delta.
  •  Studiet er nå akkreditert av NOKUT og er et åpnet studie fra og med i januar 2018.


Fagskolen i Vestfold eies av Vestfold fylkeskommune.