Lytt til tekst
SØK MENY

Mer trøkk ga flere læreplasser

Lærling Jonas Vermelid ved maskinene hos Matbørsen, sammen med Kristina Rabe, fagopplæringssjef i Vestfold, og fadder Kjetil S. Hauge. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
I år har det vært ekstra innsats rundt formidlingen av læreplasser i Vestfold og det har gitt resultater – langt flere søkere er nå ute i lære enn tidligere år. Hos MatBørsen har lærling Jonas flere spennende karrieremuligheter foran seg.

Høsten er her og det er tid for å gjøre opp status etter de siste månedenes lærlingstafett. I år har 833 søkere fått læreplass, og det er 114 flere som har fått læreplass i år enn på samme tid i fjor.

- I år har mange gjort en ekstra innsats for å skaffe læreplasser i Vestfold. Et ekstra trøkk fra næringslivet, kommunene, opplæringskontorene og fylkeskommunen har gjort det mulig å koble flere lærlinger med rett virksomhet. Målet er at alle søkerne i Vestfold skal få læreplass, og i år kom vi nærmere enn noen gang, sier Kristina Rabe, fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskommune.

Alle får et tilbud

Alle som stod uten læreplass 1. september, fikk tilbud om vg3 fagopplæring i skole. Det er 42 søkere som har takket ja til dette tilbudet.

- De som fortsatt står som søkere til læreplass eller opplæringsplass i dag, følges opp av Vestfold fylkeskommune ved oppfølgingstjenesten. I samarbeid med oppfølgingstjenesten, arbeidslivet, opplæringskontorene og skolene arbeides det for å nå målet om læreplass, opplæring i skole eller arbeid til alle, sier Rabe.

Spennende jobber i industrien

MatBørsen er en industribedrift i Borgeskogen som blant annet produserer spiseferdige produkter til Meny, Spar og Kiwi. Bedriften er heleid av NorgesGruppen og er i en rivende utvikling. Bedriften investerer i moderne utstyr og omsetningen øker.

- Det er mange spennende jobber i industrien framover. Tar du imot utfordringer, er det mange muligheter her i MatBørsen. Det er fort gjort å tro man står på samlebånd og passer på maskiner, men det er så mye mer spennende å drive med her. Jeg synes det er kjempegøy at det skjer så mye forskjellig. Dessuten vokser vi kjempefort, og det kommer store muligheter her framover, sier lærling Jonas Vermelid.

Han er lærling på andre året hos MatBørsen. Han begynte på restaurant- og matfag og skal ta fagbrev i industriell matproduksjon til sommeren. MatBørsen har også en lærling som har gått på teknikk og industriell produksjon og som skal ta fagbrev i produksjonsteknikk.

MatBørsen ønsker seg flere lærlinger.

- Det er viktig for oss å utvikle unge mennesker og gi dem læreplass hos oss. Unge oppfatter kanskje industrien som kjedelig, men det er den ikke. Her er det muligheter for en karrierestige framover. Vi er opptatt av utvikling og innovasjon, og dette oppnår vi blant annet ved å få inn unge og dyktige medarbeidere. Lærlingene utvikler oss alle, sier Kristine Abrahamsen, HR-ansvarlig i MatBørsen.

Anbefaler yrkesfag

For skoleåret vi nå er inne i, søkte halvparten av elevene på videregående opplæring seg til en yrkesfaglig opplæring. Nå er det under et halvt år til neste søknadsfrist, og fagopplæringssjef i Vestfold, Kristina Rabe, i oppfordrer ungdom til å velge yrkesfag.

- Bransjene melder om et stort behov for arbeidskraft, så jeg vil anbefale alle som kunne tenke seg en yrkesfaglig studieretning om å velge dette. Det er mange spennende jobber å få, og særlig innen Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk- og industriell produksjon og Restaurant- og matfag er det et stort behov for lærlinger og nye medarbeidere, sier Rabe.

Fra venstre: Kristine Abrahamsen, HR-ansvarligi Matbørsen, Kristina Rabe, fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskommune, lærling Jonas Vermelid, og fadder Kjetil S. Hauge.

Emneord: Utdanning