Lytt til tekst
SØK MENY

Lyser ut midler til bredbåndsutbygging

Leif Nilsen bor i én av 20 000 husstander i Vestfold uten et høyhastighets bredbåndstilbud. Foto: Leif Nilsen
20 000 husstander i Vestfold har ikke tilstrekkelig bredbåndsdekning. Nå har fylkeskommunen satt av 3 millioner kroner til en ekstraordinær stimuleringsordning for å bygge mer bredbånd i fylket.

I rapporten «Bredbånd på langs. Det norske bredbåndsmarkedet 2018-2025» kommer det fram at 20 000 husstander i Vestfold er uten tilstrekkelig bredbåndsdekning.

På bakgrunn av rapporten og erfaringer fra andre fylker, vedtok hovedutvalget for klima, energi og næring i Vestfold fylkeskommune i september å innføre en egen tilskuddsordning med formål om å stimulere kommunene til styrket utbygging.

Det er satt av 3 millioner kroner til den ekstraordinære stimuleringsordningen for utbygging av bredbånd, og ordningen lyses nå ut. Det er kommunene i Vestfold som kan søke om midler.

- Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital deltakelse og verdiskaping. Et godt bredbåndstilbud i Vestfold er avgjørende for å sikre vekstkraftige områder og at man har et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser, sier Jan Erik Nærsnes, leder av hovedutvalget for klima, energi og næring.

Den regionale tilskuddsordningen skal stimulere til bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Kommuner kan søke om midler

En av dem som bor i et slikt område, er Leif Nilsen. Han flyttet inn i nytt hus tre kilometer fra Skoppum sentrum i Horten kommune for ett år siden. Han bor i én av 108 husstander i området som ikke har et høyhastighets bredbåndstilbud.

- Vi kan ikke engang betale regninger, benytte oss av offentlige digitale tjenester eller streame film. Det mest pulserende er når barna skal levere lekser innen en gitt frist, og vi kommer ikke inn på skolens onlinesystem fordi vi ikke har dekning, sier Nilsen.

Han er i dialog med Horten kommune for å se på en løsning for seg og de andre husstandene.

- Tilskuddsordningen fra fylkeskommunen vil kunne komme godt med i spleiselaget, sier han.

Søknadsfristen for kommunene i Vestfold er 15. januar 2020. Her ligger mer informasjon om tilskuddsordningen og et søknadsskjema.

Bredbånd til alle

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. Siden 2014 har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvaltet midler til bredbåndsutbygging over statsbudsjettet gjennom en søknadsbasert ordning.

Hvilke kommuner i Vestfold og Telemark fylkeskommune som mottar midler i 2020, er foreløpig ikke bestemt.

For 2019 fikk Vestfold tildelt 2 527 217 kroner fra den nasjonale ordningen. Disse midlene gikk til prosjekter i Re kommune og Sandefjord kommune. I 2018 fikk Vestfold tildelt 3 270 006 kroner over ordningen, og tilskuddet gikk da til Larvik kommune og Sandefjord kommune.

Emneord: Næring