Lytt til tekst
SØK MENY

Larvik havn får godsspor

Ny jernbaneterminal

Larvik havn har i lang tid hatt et ønske om å oppgradere jernbanesporet og legge til rette for en godsterminal i tilknytning til havnen, på den 20 mål store SIKA-tomta. Bevilget 18,6 millioner

Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havnen, etter at Vestfold fylkeskommune og Bane NOR har bevilget midler til prosjektet. Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Vestfold fylkeskommune har bevilget 8,5 millioner kroner og Bane NOR har bevilget 10,1 millioner kroner. De resterende midlene finansieres av havnen. Et sentralt logistikknutepunkt

Havnen har et strategisk og miljømessig ønske om å være et intermodalt logistikknutepunkt, hvor fremføring av gods på bane er et viktig element i en slik satsning. Høsten 2015 ble det gjennomført en utvidet markedskartlegging som avdekket en svært positiv interesse ute i markedet for transport av gods på bane til og fra Larvik Havn.

Larvik Havn er i dag et sentralt logistikknutepunkt. Havnen er Norges største fergehavn på gods og den nest største containerhavnen i Norge. Den nye terminalen skal stå ferdig tidlig 2018.