Lytt til tekst
SØK MENY

Første etappe av lærlingstafetten 2019

Klar, ferdig, gå: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch tar imot første etappe av lærlingstafetten 2019 fra fylkesordfører Rune Hogsnes. Foto: VFK
Det er ledige læreplasser i Vestfold og det er behov for flere fagarbeidere. Spesielt innen teknikk og industriell produksjon og bygg- og anleggsfagene, er det bedrifter som ønsker seg lærling.

– Næringslivet går godt i Vestfold, og det er mange som trenger dyktige fagarbeidere. Vi har et ansvar for å gi de unge mulighet til god opplæring i bedriftene, og bransjene melder om ledige læreplasser. Jeg anbefaler Vestfold-ungdommen til å søke yrkesfag, de er regionens framtid, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Det er fjerde året på rad lærlingstafetten arrangeres i Vestfold i sommermånedene. Stafetten er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, NHO, LO og opplæringskontorene i Vestfold for å sette fokus på yrkesfagene og skaffe læreplasser til ungdommene.

– Sandefjord har hatt en bevisst satsing på å skaffe flere læreplasser. Dette ser vi på som veldig positivt og det gir gode resultater for kommunen vår. Lærlingene er dyktige, engasjerte og flotte ambassadører. Som den største kommunen i regionen, er det viktig å gå foran som et godt eksempel, og ta det samfunnsansvaret vi har som stor kommune, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Matcher lærling med bedrift

I fjor bidro stafettpinnen til at flere lærlinger matchet med ledige læreplasser i Vestfold. Bedriftene som tar imot lærlinger, har en sentral rolle i opplæringen av nye fagarbeidere. Fag- og yrkesopplæring er et samarbeid mellom fylkeskommunen og arbeidslivet.

– Vi ønsker å fortsette med suksessen i år. Det er viktig å få fram at det er flere ledige læreplasser hvert år, og bedrifter ønsker lærlinger. Spesielt i teknikk og industriell produksjon og bygg- og anleggsfagene er det flere bedrifter som ønsker seg lærlinger, sier Kristina Rabe, fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskommune.

Fagutdanninger med læreplasser

Innen områdene bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag og teknikk- og industriell produksjon er det mange fagområder med ledige læreplasser.

Vivil Hunding Strømme, fra NHO Vestfold og Telemark, jobber for lærlinger og lærekandidater i fylket. Hun ser at stadig flere bedrifter søker etter lærlinger.

– Flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter og kan derfor ansette flere. Hele 6 av 10 bedrifter svarer at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Våre undersøkelser viser at det er særlig stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen bygg- og anleggsvirksomhet og fra MNT-fagene; matematikk, naturfag og teknologi. Det er størst behov for yrkesrettede utdanninger, sier Strømme.

Les mer om hvordan bedrifter kan gå fram om de trenger lærling. 

Emneord: Utdanning