Lytt til tekst
SØK MENY

Detektorister som skriver historie

Metallsøking: Vestfold fylkeskommune trenger detektorister som oppdager historie. Foto: VFK
Vestfold fylkeskommune jobber iherdig med å bevare Vestfolds kulturarv. Fylkets detektorister og ildsjeler for metallsøking møtes for historisk oppdatering.

Som administrasjon til de folkevalgte, er det bestemt at fylkeskommunen skal jobbe med og bevare kulturarv. Håndtering av løsfunn og noen andre oppgaver som Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren gjorde tidligere, har siden 90-tallet vært fylkeskommunens ansvar.

 

Om 100 år vil metallsøking være komplett

Arkeolog i Vestfold fylkeskommune, Vibeke Lia, forteller at metallsøk har blitt en naturlig oppgave for fylkeskommunen, selv om det kommer på toppen av de andre arbeidsoppgavene.

– Det er vi som behandler kulturminnene, og derfor er det viktig for oss å vite hvor gjenstandene er og er funnet. Vi har valgt å bruke mer ressurser i Vestfold på metallsøking enn hva man normalt gjør i fylkeskommunene, sier Lia.

Metallsøk bruker før sjakting med gravemaskin. Type funn og hvordan de fordeler seg utover jordet gir en pekepinn på hvor arkeologene bør sjakte for å finne kulturminner lenger ned i bakken.

– Det blir funnet lite jern til å være så opptatt av jernalderen. Kan dere ikke grave fram mer jern, spør Lia detektoristene, som påpeker at de finner svært mye sølv.

Et funn kan være rester av jernredskap, smykkedeler eller mynter. Men det meste som gir utslag er bruskorker og annet morderne søppel. Derfor krever det mye erfaring for å skulle identifisere de interessante utslagene.

– I 2016 kom det mange funn fra samme gård i Larvik. 70 funn, forteller Lia som påpeker at metallsøking vil ha oppdaget mesteparten av historiske gjenstander om 100 år. Men mange av disse blir pløyd i stykker og det er fint at så mange frivillige bidrar til å redde noen av stumpene, fortsetter Lia.

 

«Ikke kødd med detektorister»

Ildsjel Arne Schau har vært detektorist i 56 år. Han er en av dem som samarbeider med fylkeskommunen, og som har vært med på å finne historie.

– Mitt kanskje flotteste funn er en Kristusfigur i sølv, 2-3 cm lang og funnet på Hedeby i Tyskland, tilsvarende vikingebyen Kaupang ved Larvik. Den vurderes til å være blant de første kristne tegna i Norden, sier Schau.

Vestfold-detektoristene: Knut Ove Khile, Tore Sørensen, Elin Berg Schmidt, Kim Arneson Svingen og Arne Schau.

Med profesjonell erfaring, har Vestfold detektoristene funnet alt fra gamle jordbruksting til mynter fra vikingtid. Likevel er detektorist Schau på utkikk etter noe spesielt.

– I 1653 raste det ut en borg i Farrisvannet i Larvik. Her har vi gjort mange spennende funn, inkludert Vestfolds angivelige eldste sølvskje. En fantasi er å finne et gedigent sølvkrus der. Nå får vi bli kvitt snøen så en kan finne dette fantasi-kruset, forteller Schau.

 

Oppbevaring av funn

Lia forteller at det er alfa og omega å bevare funn på riktig måte for å gjøre etterarbeidet lettere.

– Ikke rengjør funnet i det hele tatt. Når dere ser at det er noe gammelt, bare legg det i en pose, tørt og i et kjøleskap. Etterpå skal funnet leveres inn snarest, forteller arkeologen.

Etter at funnet er lagt i pose er det svært viktig å merke posen.

– Merk posen mens dere er i felt. Navn på gård, nummer og hvilken kommune dere befinner seg i. Skriv så på koordinatene. Så er det vanlig med navnet sitt på, fortsetter Lia.