Lytt til tekst
SØK MENY

Kreativitet mot arbeidsledighet

Workshop: Her lager Hermine sitt eget varemerke. Foto: VFK
Vestfold fylkeskommune har inngått et samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for å arrangere workshop for unge voksne fra 18 – 30 år. Kreative møteplasser skal forebygge arbeidsledigheten blant unge i fylket.

Ifølge en rapport fra OECD fra 2018 er det mellom 13 til 15 prosent unge mellom 18 – 30 år som ikke er i jobb eller utdanning i Vestfold og Telemark.

– På workshopen skal de unge utrykke seg på andre måter enn skriftlig og verbalt. Ved hjelp av kreative metoder og gjennom å intervjue hverandre, skal de skape profiler eller et merke, som uttrykker deres interesser og engasjement, sier Gro Merethe Rørvig, prosjektleder for Flere unge ut i fast arbeid i Vestfold fylkeskommune.

Økt antall arbeidsledige blant unge

Flere unge i fast arbeid (FUFA) er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, kommunene ved KS Vestfold, USN, NAV, Innovasjon Norge, LO, Forskningsrådet, NHO og Fylkesmannen. Oppfølgingstjenesten i Vestfold og NAV Vestfold og Telemark har bistått med å finne kandidater til workshopen.

I delprosjektet «Drømmetjenesten» er det inngått samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Ved hjelp av metoder innen tjenestedesign skal fagmiljøet bistå aktørene i FUFA med å finne nye innfallsvinkler til hvordan å gjøre unge bedre rustet til å komme i jobb.

– Mange unge har verdifulle ressurser og erfaring. Med hjelp fra dyktige fagpersoner innen tjenestedesign vil disse innspillene omsettes i praktiske og gjennomførbare løsninger, som for eksempel NAV eller fylkeskommunen kan ta i bruk i sine tilbud til unge, sier Rørvig.

Mer om Flere unge i fast arbeid.

Nytt og interessant samarbeid

Horten og Sandefjord er pilotbyer på å arrangere kreative verksteder hvor unge tar i bruk kreative metoder for å gi uttrykk for hva de er opptatt av og engasjert i.

– I tillegg til å gi innspill ved utvikling av nye tilbud, er målet å gi de unge inspirasjon og nye perspektiver. Dette er unge som vanligvis ikke står fremst på scenekanten, og jeg håper de tar med seg dette som en god opplevelse videre på vei ut i arbeidslivet, forteller Rørvig.

Prosjektet skal bidra til å finne smarte løsninger som bidrar til at flere unge tar utdanning og får en sjanse ute i arbeidslivet.

– Etter videre bearbeiding av innspillene, vil forslag til tiltak bli presentert for aktørene i FUFA. Forhåpentligvis vil dette kunne gi noen nye innfallsvinkler og skape bedre forståelse for hva ungdom opplever som viktig, sier Rørvig.

Emneord: Utdanning Næring