Lytt til tekst
SØK MENY

Krafttak fører til flere unge med læreplass

Tiltaket Krafttak: Fra venstre prosjektleder (FUFA) Gro Merethe Rørvig, fylkesordfører Rune Hogsnes, fagopplæringssjef Kristina Rabe og varafylkesordfører Kåre Pettersen åpner dugnaden. Foto: VFK
Krafttak er et dugnadsarbeid hvor representanter fra alle opplæringskontorene, OT, NAV, fagopplæring, NHO og LO skal jobbe intensivt med å finne riktig læreplass til hver enkelt søker. Som en forlengelse av lærlingstafetten og prosjektet «Flere unge i fast arbeid», skal tiltaket Krafttak ta i et tak for søkere, lærlinger og arbeidslivet.

Fylkesordfører og leder av Verdiskaping Vestfold, Rune Hogsnes åpner Krafttak for forsamlingen før to dugnadsuker er i gang.

– Målet vårt er å gi alle lærlinger i Vestfold læreplass. Dette tiltaket er igangsatt for å hjelpe flere søkere med å få arbeidsplass. Vi klarer ikke dette arbeidet alene, så her må flere aktører jobbe sammen. Krafttak vil føre til at flere lærlinger får kontrakt, og da er vi avhengige av godt samarbeid med arbeidslivet, sier Hogsnes.

To uker med intensivt arbeid

Onsdag var startdag for to uker med prosjektdugnad. Det er første gang at flere aktører jobber konsentrert sammen for å få i gang en matching av lærling og læreplass.

– I prosjektdugnaden setter alle som jobber i dette feltet seg sammen, for å jobbe med hver enkelt lærling. Dette har aldri blitt gjort før, og vi tror at et målrettet og konsentrert oppfølgingsarbeid mot hver enkelt lærling og bedrift kan gi gode resultater, sier fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskommune Kristina Rabe.

Krafttak samler viktige aktører som tar ansvar for de søkerne som ikke har fått plass.

– Krafttak er et tiltak i forlengelse av lærlingstafetten sammen med prosjektet «Flere unge i fast arbeid». Vi håper at vi på denne måten får matcheutfordringen et steg nærmere mål om at alle skal få læreplass. Nå skal én og én lærling få tett oppfølging i løpet av disse to ukene. Denne dugnaden vil forhåpentligvis føre til at flere unge får seg læreplass og ikke minst arbeidsplass, sier Rabe.

Fre venstre: Heidi Hammervik, fra Vestfold fylkeskommune og Vivil Hunding Strømme fra NHO Vestfold og Telemark.

Heidi Hammervik fra fagopplæring i Vestfold fylkeskommune viser fram et konkret tiltak for å vise framgang under dugnaden. 

– Her er det tre bokser. I den rosa boksen ligger søkere uten plass, i den blå boksen legger vi søkere som skal undersøkes nærmere og i den grønne ligger søkere med læreplass eller de som har trukket søknaden, sier Hammervik. 

– Målet er at alle søkere til læreplass ligger i den grønne boksen innen to uker, sier Rabe.

Skal føre til flere unge i fast arbeid i Vestfold

Verdiskapning Vestfold (VSV) har opprettet prosjektet Flere unge i fast arbeid (FUFA) for å ta tak i utfordringen med at det er ca. 10 prosent av unge mellom 18 og 30 i Vestfold som er utenfor arbeid og opplæring.

–  I Vestfold er det unge mellom atten og tretti år med lav utdanning, lite praksis, lite nettverk og av og til med sosiale eller psykiske problemer som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier prosjektleder Gro Merethe Rørvig.

En av de viktigste enkeltfaktorene for å komme i arbeid, er å fullføre videregående opplæring. I tillegg viser blant annet undersøkelser NAV og NHO gjennomfører, at behovet for fagarbeidere er stort og vil være økende i årene som kommer. Målet om å sikre unge læreplass, og jobbe for at de fullfører og består opplæringen, er derfor viktig.

– Vi håper at enda flere fagansvarlige i bedrifter og virksomheter i Vestfold ser at lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal, som sikrer nødvendig kompetanse i den enkelte bransje framover. Etter to fokuserte uker med Krafttak og dugnadskontor, håper vi at flere læreplasser er fylt opp med søkere, til glede for både de unge og virksomhetene, sier Rørvig.

Mer om prosjektet «Flere unge i fast arbeid»

Hvordan bli lærebedrift.

Hvordan søke læreplass. 

Emneord: Utdanning