Lytt til tekst
SØK MENY

Her er klimaregnskapet

Foto: Illustrasjon Dinamo
Klimaregnskapet for Vestfold fylkeskommune 2017 er klar i en egen nettversjon.

Klimaregnskapet viser klimagassutslippene fra fylkeskommunens egen virksomhet i tillegg til el-forbruket til veilys på fylkesveiene og kollektivtransporten i fylket. Vestfold fylkeskommune hadde et totalt klimagassutslipp på 9,7 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.

– Dette er det første klimaregnskapet til fylkeskommunen. Framover skal det jobbes med å forbedre regnskapet gjennom å ta inn flere utslippskilder. Parallelt vil fylkeskommunen jobbe med å kutte utslippene der det kan kuttes, i tillegg til å bidra til grønn omstilling i Vestfoldsamfunnet, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

Her er klimaregnskapet for 2017

Vestfolds første klimaregnskap

Klimaregnskapet gir en oversikt over utslippskildene. Dette er viktig informasjon som forteller hvilke utslippskilder fylkeskommunen bør fokusere på å få ned. I 2017 er de tre største utslippskildene kollektivtransport, veilys og energibruk i egne bygg.

Heidi Haugane har hatt ansvaret med å arbeide fram klimaregnskapet. Hun mener at klimaregnskapet er et viktig verktøy for å måle utslipp av klimagasser og dermed målrette innsatsen for å redusere utslippene.

– Fylkeskommunen ønsker å gjøre en innsats på dette feltet. Vi vil også vise vei for andre virksomheter og stille miljøkrav til leverandører. Det utføres et aktivt arbeid i organisasjonen for å redusere klimagassutslippene, gjennom politisk styring, samfunnsutvikling og miljøtiltak i egen organisasjon. Vi innfører derfor i år miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn i alle fylkeskommunens virksomheter. Fylkeskommunen skal også fra 2020 utvikle årlige klimabudsjett parallelt med det økonomiske budsjettet, sier Haugane.

CO2–ekvivalenter

  • CO2­ekvivalenter er en benevning som brukes for å kunne sammenligne de ulike klimagassenes evne til å varme opp atmosfæren.
  • Utslipp av en gitt klimagass målt i CO2­ekvivalenter, er et uttrykk for hvor mye CO2 som skal til for å gi til svarende oppvarming.
  • Relativt små utslipp av en klimagass med en høy oppvarmingseffekt, kan derfor gjøre større skade enn store utslipp av en klimagass med en lavere oppvarmingseffekt.