Lytt til tekst
SØK MENY

Klart for datasenter i Vestfold

Sundland i Sandefjord kommune er for alvor med i kampen om å bli lokasjon for landets første store datasenter. Det betyr verdiskaping for regionen og et viktig skritt i retning av det grønne skiftet.

Behovet for datalagring er enormt og er sterkt økende hvert år. Til nå har ingen internasjonale giganter etablert datasentre her til lands. Det kan det nå bli slutt på.

Datasenter SundlandVerdiskapningsinitiativet i Vestfold har i samarbeid med Statkraft jobbet for at Vestfold skal bli Norges utstillingsvindu for en ny og viktig vekstnæring. Forholdene ligger godt til rette.

- Norge har verdens reneste energi, og Vestfold har et stabilt og velutviklet kraftsystem. Dette er en forutsetning for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å etablere kraftkrevende datasentre i vår region. I tillegg har Vestfold en attraktiv næringsstruktur og relevant kompetansemiljø, sier leder for Verdiskapningsinitiativet Olav Falk-Pedersen.

Siden høsten 2015 har det vært tett dialog mellom næringsliv, tomteeiere og kommuner for å identifisere mulige lokasjoner som kan tilbys markedet.

Torsdag 23. mars møttes fylkesordfører Rune Hogsnes, initiativtaker og leder for Verdiskapningsinitiativet Olav Falk Pedersen, leder datasenterprosjektet Atle Haga i Statkraft og ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune.

Vestfold ut i verden

Den første intensjonsavtalen med Statkraft er nå signert med grunneieren på Sundland i Sandefjord kommune. 570 mål på Stokkemyra er tilgjengelig. Rundt 150 mål er satt av til boliger, og resterende 400 mål er del av de fremtidige utviklingsplanene.

– Avtalen med Statkraft og grunneieren er en viktig milepæl for å realisere datasenter i vår region. Det gir oss anledning til å ta det neste store skrittet, som er å selge Vestfold som en lokasjon for datasenteraktører, sier Falk-Pedersen.

Parallelt med salget starter også arbeidet med detaljregulering av tomten. Infrastrukturen ligger mer eller mindre klar, og Statkraft har allerede startet arbeidet med å skaffe oversikt over grunnforholdene. Målet er å få planprosessen samt en signatur fra et firma på plass innen to år.

Næring i vekst

Datasentre er hjerte og hjerne i den digitale tidsalders viktigste infrastruktur, og er verdens raskest voksende kraftintensive næring. Næringen øker i takt med digitaliseringen og behovet for å lagre, prosessere og overføre data.

Etablering av slik næring betyr nye arbeidsplasser og vil være et stort og spennende marked for eksisterende og nye virksomheter. Google, Apple og Facebook er blant de mest kjente, med egne datasentre i henholdsvis i Finland, Danmark og Sverige. Også mindre kjente selskaper etablerer like store datasentre.

Etablering av datasentre som legges til Norge vil bidra både til grønn verdiskaping og lavere globale utslipp av klimagasser. Sammenlignet med en tilsvarende etablering i et kullbasert vertsland, vil et stort datasenter i Norge gi reduserte årlige utslipp på anslagsvis 850 000 tonn CO2.

 

Sagveien på Sundland, ved Stokkemyra i Sandefjord kommune, er første stedet hvor det er signert en avtale med grunneier om datasenter.

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold