Lytt til tekst
SØK MENY

Kjølv Eidhammer ny rektor ved Thor Heyerdahl

Kjølv Eidhammer (47) er ansatt som rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole. Han kommer fra stillingen som Undervisningssjef i Modum kommune, der han har hatt ansvaret for kommunens skoler og barnehager.

Kjølv Eidhammer (47) er i dag ansatt som rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole. Han kommer fra stillingen som Undervisningssjef i Modum kommune, der han har ansvaret for kommunens skoler og barnehager.

-        Jeg er godt fornøyd med resultatet av rekrutteringsprosessen for rektorstillingen ved en av våre største skoler, og jeg ser frem til å inkludere Eidhammer i vårt felles rektorkollegium. Sammen med skolens dyktige ledere og medarbeidere skal han som pedagogisk leder bidra til skolens videre utvikling. Å legge til rette for elevenes læring og utvikling er en viktig del av dette arbeidet, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

I tillegg til pedagogisk utdanning har Eidhammer studert bedriftsøkonomi på BI, gjennomført rektorskolen på Universitetet i Oslo og tar nå digitaliseringsledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har hatt rektorstilling ved Hokksund ungdomsskole i Øvre Eiker kommune, Selvik skole i Sande kommune og vært mellomleder ved Øren skole i Drammen kommune.

-        Det er med stor ydmykhet jeg ser fram mot muligheten til å få videreutvikle en allerede velfungerende Thor Heyerdahl VGS i Vestfold fylkeskommune sammen med skoleeier, ansatte, elever og foresatte. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle menneskene som er en del av skolens indre og ytre liv, sier den nye rektoren.

Eidhammer er opptatt av gode relasjoner på alle nivåer i skolen. Kontinuerlig arbeid med utvikling av et trygt og godt læringsmiljø for ansatte og elever er høyt prioritert.

Den nye rektoren er bosatt i Drammen, gift og har to barn på 14 og 18 år. Han tiltrer stilling som rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole 1. august 2018.