Lytt til tekst
SØK MENY

Kan gi flere søkere til bygg- og anleggsteknikk

Fylkesordfører Rune Hogsnes river ned den røde tråden med gravemaskin som åpning av nytt bygg på Re videregående skole. Foto: VFK / Marita Nilsen
Elever hadde ikke egne undervisningslokaler. Nå kan Re videregående skole feire nytt verksted og nye lokaler for bygg- og anleggsteknikk.

Fylkesordfører Rune Hogsnes har gleden av å ønske velkommen på den offisielle åpningen av nybygget.

– Skoletilbudet innenfor anleggsteknikk har vist veldig gode resultater fra dag én, da det ble startet opp i 2007. Til tross for noe skepsis fra bransjen i begynnelsen har resultatene vært bra fra dag én og tilbudet og opplæringen har blitt anerkjent, og elevene kommet ut i lære. Det begynte med én klasse, men tilbudet ble så populært at skolen valgte å øke til to klasser. Tilbudet har nå blitt anerkjent ut over Vestfolds grenser, sier Hogsnes.

Nytt bøttekott, carport og klasserom

Hanne M. Jacobsen Lund fra Vestfold fylkeskommune har vært prosjektleder for det nye verkstedet og nye lokaler på Re videregående skole.

– Det er viktig at de som tar de praktiske yrkesfagene har like godt vilkår som de som velger studiespesialiserende eller idrettsfag. Elever ved bygg- og anleggsteknikk hadde ikke permanente lokaler for sin undervisning. Derfor var det et ønske fra Vestfold fylkeskommune om å bedre deres undervisningssituasjon, sier Lund.

Prosjektet har hatt et budsjett på 19 millioner kroner. Prosjektlederen forklarer at totalsummen skulle gi rom for et bygg som skulle inneholde alt fra bøttekott til carport.

– Prosjekt og budsjett består av 3 klasserom for grupper på 15 elever, samtalerom, lærergarderobe, elevgarderober, toaletter, bøttekott, lærerarbeidsplasser, verksted og carport, sier prosjektleder.

Kan få flere søkere til anleggsteknikk          

– Det viktigste er at faget for anleggsteknikk har fått et eget nytt og flott bygg med egne klasserom, verksted og garderober. Oppgraderingen av bygget kan gi flere søkere i faget, sier prosjektleder.

Med dette anlegget, - og nylig innviet læringssenter, elevtjeneste, flere klasserom og arbeidsplasser for lærere, framstår Re videregående skole som en godt oppgradert skole.

– Det er vi alle stolte av og vi går inn i den nye regionen med gode skoler hva gjelder både det bygningsmessige og det er skole med gode læringsmiljø og dedikerte lærere som står på for elevene og for at næringslivet skal få kvalifisert arbeidskraft, avslutter fylkesordføreren.

Bilder fra den offisielle åpningen